Moravská Třebová: jednání o D35 do prázdnin

V rámci poslaneckého pondělí, které máme pravidelně vyčleněné pro své činnosti v kraji, jsem navštívil Moravskou Třebovou. Zde jsem v doprovodu členů zastupitelstva za hnutí ANO setkal nejen se starostou města Milošem Izákem, ale i se zástupci místních úspěšných firem. Hlavním tématem pracovního výjezdu byla diskuze o aktuálních problémech regionu a místních zaměstnavatelů.

Pan starosta mě velmi potěšil. Zdejší radnice totiž kvituje podporu hnutí ANO rozvoji regionální silniční sítě. V loňském i letošním roce se nám podařilo zajistit z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na investice přímo do krajských silnic II. a III. třídy. Právě Moravskotřebovsko toto vylepšení pocítilo na vlastní kůži.

Přestože je ve městě hnutí ANO v opozici, tak jsme společně deklarovali vstřícnost koordinovanému postupu ohledně výstavby D35. Dohodli jsme se, že Moravská Třebová, společně s Mohelnicí ze sousedního Olomouckého kraje, pomůže v přípravě zdejšího úseku silnice D35. Velkým problémem totiž je, že na rozdíl od ostatních úseků této dálnice v západní části kraje, zde ještě není nic připraveno, domluveno ani zaneseno do územního plánu. Ještě během jara proto chci svolat jednání mezi Olomouckým a Pardubickým krajem, samozřejmě za účasti zástupců obou příslušných Správ Ředitelství silnic a dálnic.

Se starostou jsme rovněž debatovali o legislativních změnách v dopravních zákonech, například v oblasti cyklodoprava. Nabídl jsem městu pomoc, v rámci svých aktivit na SFDI, kde se věnuji také rozvoji komunální dopravy. Existuje tzv. cyklobalíček legislativních změn, které podporují cyklistiku uvnitř obcí. Jedná se konkrétně o cyklopruhy nebo cyklistické zóny. Je to novinka, na kterou lze získat finanční dotaci, a máme v Moravské Třebové ambice být jedním z pilotních měst, které by tento projekt využilo.

Dalším stěžejním bodem pracovního programu byla návštěva moravskotřebovských firem. Statistiky uvádějí, že právě východní část Pardubického kraje je ekonomicky slabší oproti jeho zbytku, což může být zavádějící. Byl jsem mile překvapen, kolik úspěšných a především českých firem tu působí. Skutečně zde platí pořekadlo o zlatých českých ručičkách. Tímto vyjádřením bych rád inspiroval místní radnici, aby těmto zaměstnavatelům vycházela vstříc, protože jsou daňovým přínosem pro městský rozpočet.

Při jednání s řediteli a majiteli místních společností zazníval stále stejný povzdech, jehož společným jmenovatelem je dlouhodobý nedostatek pracovníků. Je skutečně zarážející, když se Moravskotřebovsko potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností přes 9%, ačkoliv všechny firmy ve městě a okolí hledají zaměstnance.

Například společnost PP&T tento problém řeší prostřednictvím zahraničních pracovníků. V tomto případě by stát mohl pomoct v podobě zjednodušení vízové politiky například s Ukrajinou. Proto budeme žádat Ministerstvo zahraničí o vstřícnější postoj. Rovněž je to téma pro Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro úřady práce. Měli by se více zaměřit na cílené rekvalifikace pracovníků v takovýchto oblastech, aby tito lidé po úspěšném přeškolení mohli v těchto firmách působit.

Celý program jsem zakončil návštěvou dětského domova v Moravské Třebové, kde jsem předal dětem pardubické perníky. Osobně jsem se domluvil s paní ředitelkou, že ve spolupráci s místní organizací hnutí ANO, která dětský domov také finančně podporuje, připravíme dětem výlet do Prahy, kde je provedu Poslaneckou sněmovnou a navštívíme ZOO.