Most přes železniční koridor u Uherska. Zpoždění zprovoznění dálničního úseku nehrozí, způsobené náklady uhradí státu dodavatel

Při stavbě dálničního mostu přes železniční koridor u Uherska nedávno došlo ke komplikacím, kvůli kterým byl narušen plynulý provoz rychlíků a vlaky nabíraly dlouhá zpoždění. Ukázalo se, že boční prefabrikované vzpěry totiž poklesly minimálně o pět centimetrů. Řada z vás se na mě začala obracet s otázkami, které se tohoto problému týkají. Velké obavy máme z případného zpoždění dostavby dálničního úseku D35 Časy – Ostrov a také z toho, jestli škody nepůjdou na vrub státu a veřejných rozpočtů.

Asi všichni si vybavíme pohled na jedno z historicky nejtragičtějších železničních neštěstí nedaleko Studénky, kdy během výstavby mostu přes železnici za plného provozu došlo ke zřícení mostu, do jehož trosek následně narazil rychlík. Dodnes mě tyto záběry děsí a nechci, aby se v budoucnu takovéto neštěstí opakovalo.

Ať už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nebo Správa železnic k podobným projektům proto přistupují s maximální pečlivostí s cílem zajistit cestujícím absolutní bezpečnost. Způsob výstavby dálničního mostu u Uherska přes hlavní železniční koridor je technicky zcela ojedinělý. Most kříží koridor v hodně ostrém úhlu a je hodně dlouhý. Projektanti při přípravě a kreslení projektu nechtěli opakovat chyby, resp. riziko z nehody u Studénky, proto zvolili nové unikátní řešení ze zahraničí, které je v ČR použito poprvé.

Jedná se o novou technologii postupné betonáže mostu a úplně jiný způsob realizace. Důvodem je skutečnost, že výstavba probíhá za plného provozu, kdy není možné koridor na delší dobu zastavit. Původním záměrem bylo postavit celý most vedle trati a až následně ho usadit nad železniční koridor. Tato varianta ovšem kvůli špatnému podloží nebyla možná a projektanti se tak rozhodli nejdříve postavit zvlášť na každé straně jednu polovinu mostu a ty pak budou pomocí jeřábů postupně otočeny a nasunuty nad koridor.

Aktuální problém, kdy došlo k poklesu bočních prefabrikovaných vzpěr, způsobil projektant, který kreslí tzv. RDS – realizační dokumentaci stavby. Projekční kancelář zajišťuje v roli subdodavatele tuto dokumentaci pro hlavního dodavatele stavby společnost EUROVIA. Projektant špatně spočítal technologii postupné betonáže a na určitých místech mostu vznikla mnohem větší hmotnost, která způsobila pokles do podloží.

Z bezpečnostních důvodů musel být koridor omezen a bylo provedeno několik výluk, během kterých došlo k odstranění problémů. Musíme mít absolutní jistotu, že se budoucí most nehne nebo nespadne na projíždějící vlak. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že veškeré vícenáklady hradí dodavatel nám – tedy státu.

Jako místopředseda Správní rady Správy železnic detailně hlídám celý železniční koridor. Jízdní řády jsou již teď na hraně kapacitních možností kvůli probíhajícím intenzivním stavbám (namátkově modernizace Brandýs n. Labem, železniční uzel Pardubice, modernizace úseku Velim – Poříčany). Každá mimořádná událost tak má zásadní dopad a narušuje plynulý provoz.

Mohu Vás ujistit, že stát má v tomto případě silnou pozici jako investor a neustoupíme dodavateli ani o píď! Všechny vícenáklady na uvedení do správného stavu platí dodavatel EUROVIA, která stejně tak platí všechny náklady Správě železnic za způsobené výluky a omezení na koridoru. Jsou to částky v desítkách milionů.

V této souvislosti jsem se informoval nejen u generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody, ale také u generálního ředitele ŘSD Radka Mátla. Ten potvrdil, že dodavatele důsledně hlídá a (zatím) nehrozí zpoždění dokončení druhého dálničního úseku, který je naplánován na podzim 2022. V projektu celé stavby byla jistá rezerva, která je však touto komplikací vyčerpána. Pokud nedoje k jinému technickému zádrhelu, slíbený termín dokončení bude dodržen.