Nákladní železniční doprava zažívá v současné době zlaté časy. Jak je to možné?

Nákladní doprava pod tíhou opatření, která mají zamezit šíření nákazy COVID 19, zažívá situaci, kterou nepamatuje dlouhá léta. Hranice jednotlivých států opět připomínají „nedobytnou tvrz“ a to dokonce i mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, které jsou součástí jednotného trhu. Na hraničních přechodech se tvoří desítky kilometrů dlouhé kolony a v důsledku toho je spolehlivost silniční dopravy notně omezena. Naproti tomu železniční doprava představuje alternativu, která je nejenom šetrná k životnímu prostředí, ale především je spolehlivá z hlediska včasného doručení.

Páteř každé úspěšné ekonomiky představuje funkční a rozvinutá dopravní infrastruktura. Lidé cestují a firmy přepravují své zboží. Současná situace je však výrazně odlišná oproti normálnímu stavu. Předpokladem zvládnutí koronavirové nákazy a jejímu nekontrolovanému řízení se stalo omezení sociálního kontaktu mezi lidmi. Vláda vydala sérii opatření, která mají udržet nákazu pod relativní kontrolou. Tyto kroky mají ovšem druhotné dopady.

Jestli jste nedávno cestovali vlakem, pak jste si asi všimli výrazně nižší frekvence vlakových spojů. Vzhledem k omezení pohybu se jedná o logický krok správným směrem. Mnozí lidé by si tak právem mohli myslet, že na železnici je „mrtvo“. Překvapivě to ale není pravda. O současné situaci jsem nedávno hovořil s Oldřichem Sládkem, který je výkonným ředitelem Sdružení železničních nákladních dopravců a mám tu pro Vás několik zajímavých postřehů.

Věděli jste, že železniční infrastruktura je dlouhodobě přetížena a funguje na hraně své kapacity? Nejhorší situace je samozřejmě na hlavních koridorech, ale i na některých místech mimo ně je situace opravdu kritická. Jednoduše to znamená, že na kolejích není prostor pro více vlaků. Situace mě opravdu štve. Netajím se tím, že chci, aby se těžká nákladní doprava přesunula ze silnic právě na koleje. Bohužel ale z kapacitních důvodů to není dost dobře možné.

Současný stav nám ale ukazuje, že o nákladní železniční dopravu je enormní zájem.  Spousta z nás si uvědomuje probíhající klimatické změny a jinak tomu není ani u firem. V důsledku omezení osobní dopravy došlo k uvolnění kapacity tratí a této možnosti bleskově využili železniční dopravci. V mnoha případech jsou vlaky dokonce rychlejší než kamiony. Ukazuje se tak, že největším nepřítelem tohoto druhu přepravy je nedostatečná infrastruktura.

Myslím, že jako místopředseda správní rady Správy železnic mohu mluvit i za své kolegy a potvrdit, že všichni si uvědomujeme důležitost odstranění tohoto problému. V posledních letech jsme udělali celou řadu kroků, kterými postupně tuto situaci napravujeme. Modernizujeme hlavní koridory zkracujeme jízdní doby. Jakmile začneme s výstavbou vysokorychlostní tratí, situace se zásadně změní. Nové tratě totiž uvolní kapacitu na těch stávajících a ty budou moci využít právě například železniční nákladní dopravci nebo regionální doprava.