Nehoda na D35 byla nešťastnou náhodou, ŘSD přesto urychlí výstavbu oplocení

V pondělí podvečer došlo na novém dálničním úseku D35 Opatovice nad Labem – Časy k dopravní nehodě, kdy se osobní automobil střetnul se sedmi prasaty. K nehodě došlo na nečekaném místě, kde jsou prudké a vysoké náspy. Jedná se o skutečně nešťastnou shodu okolností, protože ani podle plánů ekologů i myslivců by se něco takového právě zde stát nemělo. Nehoda tak nesouvisí s tím, že by dálnice byla nějak uspěchaná nebo nedokončená.

 

Přínos nově otevřeného dálničního úseku je z mého pohledu nezpochybnitelný. Každý den mi píšou spokojení řidiči, kteří si díky nově otevřenému dálničnímu úseku zkrátí cestu o více než 15 minut. Úbytek tranzitní dopravy se okamžitě projevil nejen u nás v Pardubicích, ale zejména v Hradci Králové. Byla by proto ohromná škoda, pokud bychom nechali stavbu za několik miliard korun ještě několik měsíců uzavřenou. V této souvislosti doporučuji si přečíst můj komentář z prosince, za kterým si stojím.

 

Jednoznačně ovšem souhlasím s tím, že jakákoliv srážka se zvěří je skutečně nebezpečná, ať se stane kdekoliv. Jsem rád, že se proto nehoda naštěstí obešla bez vážného zranění a věřím, že podobné případy už řešit nebudeme. Bezpečná jízda musí být priorita pro nás všechny. Z tohoto důvodu jsem okamžitě nastalou situaci osobně řešil s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem.

 

Ten na základě na mé iniciativy zadal ještě další zvýšení zabezpečení dálnice. Ohradníky budou ještě více „zahuštěné“ a doplněné tak, aby zvěř co nejvíce odrazovaly. ŘSD také dělá maximum, aby zrychlilo postup výstavby konečného oplocení. Pokud to klimatické podmínky povolí, výstavba začne prakticky ihned už v příštím týdnu a prioritně se bude stavět poblíž přirozených přechodů pro zvěř (propustky, přemostění vodotečí, most nad inundačním územím Labe) tak, aby byla zvěř lépe do těchto přechodů navedena. Kompletní oplocení by mělo být hotovo v průběhu letošního dubna.  

 

Je nutné zdůraznit, že celý úsek je od zprovoznění vybaven pachovými a světelnými ohradníky a splňuje bezpečnostní normy. Je schválen pro provoz ze strany dopravní police ČR, Ministerstva vnitra a rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno na základě těchto kladných stanovisek správním úřadem Ministerstvem dopravy. Konečné oplocení zatím nebylo možné dostavět z technologických důvodů – v těsné blízkosti dálnice stále probíhají dokončovací terénní práce, jako jsou úpravy cest, obslužných komunikací a plánovaná výsadba zeleně na konci zimy. 

 

 V obecné rovině dodávám ještě následující informace. Kolizi takto rozsáhlé liniové stavby s přírodou a ekologií vždy řešíme poctivě už od začátku. Tvůrci projektu vždy spolupracují s Agenturou ochrany přírody, s myslivci a ekology. Nejen v úvodním stupni EIA (vliv stavby na životní prostředí), ale také v dokumentací pro územní rozhodnutí/řízení se zakreslují přirozené migrační trasy a hledají se prostupy pro zvěř. Důkazem jsou například dobře fungující ekodukty nad D11 nebo čtyři nově vybudované přechody pro zvěř nad D1 v rámci její modernizace. V tomto duchu je logicky projektována i naše D35.

 

Závěrem prosím všechny řidiče a obezřetnost, ať už jedete po městě, okresních silnicích nebo dálnici. Mimořádné události se mohou přihodit opravdu kdekoliv a opatrná jízda je tak na místě. Věřím, že v tomto konkrétní případě se jedná o poslední takovouto nehodu a dálnice nám bude všem složit co nejdéle.