Nenecháme vás v tom! Jasný vzkaz pro Sezemice, Rokytno a blízké okolí

První dva úseky dálnice D35 nám doslova rostou před očima každým dnem. Úsek Opatovice – Časy bude zprovozněn už letos v prosinci a nedlouho poté bude následovat i dokončení druhého úseku Časy – Ostrov. Radostná zpráva s sebou ovšem nese i oprávněné obavy obyvatel obcí z blízkého okolí dálnice, kteří mají strach z extrémní dopravní zátěže skrze tyto obce. Jako předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 jsem proto svolal pracovní jednání se všemi klíčovými aktéry, které mělo jediný cíl – nalézt řešení nastalých problémů a v maximální míře ulevit dotčeným obcím.

Není žádným tajemstvím, že přípravy obchvatu Sezemic jsou doprovázeny výraznými problémy. Na vině je nevhodná komunikace a podcenění příprav obchvatu ze strany pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic vedené ředitelem Bohumilem Vebrem. Došlo k tomu, že kvůli táhnoucím se přípravám propadl posudek EIA (posouzení vlivu a dopadu stavby na životní prostředí) a celý proces se tak musí opakovat. ŘSD má ovšem v tomto případě lidově řečeno „štěstí v neštěstí“. Nebylo totiž potřeba opakovat celý proces, ale pouze jeho část – tzv. zjišťovací řízení. Pokud by tomu tak nebylo, projekt by nabral podstatně výraznější zpoždění.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl prokazuje, že je člověkem na správném místě a dělá maximum pro urychlení dokončení příprav a okamžité zahájení stavebních prací. „Obchvat Sezemic patří mezi naše absolutní priority a osobně dohlédnu na jeho přípravu. Předpokládám, že koncem letošního roku získáme stavební povolení. Jakmile se tak stane, dojde k vypsání soutěže na zhotovitele. Jméno vítězné firmy se dozvíme v příštím roce, kdy se rovněž rozběhnou i samotné stavební práce. Ty budou trvat přibližně dva roky a ke zprovoznění dojde v roce 2024,“ uvedl.

Zprovoznění prvních dvou úseků dálnice D35 ovlivní dopravu v blízkosti přilehlých obcí. Nikdo zatím jasně neřekl, jakým způsobem zprovoznění prvních dvou úseků D35 ovlivní dopravu v našem kraji a zatím tak nevíme, co můžeme udělat pro minimalizaci dopadů na obce a jak předcházet případným problémům. Navrhl jsem proto, aby ŘSD vypracovalo dopadovou studii vlivu zprovoznění D35 v úseku „Opatovice – Časy – Ostrov – Vysoké Mýto“, včetně návrhů opatření na zmírnění dopadů provozu na dotčené obce. Radek Mátl s tímto návrhem souhlasil a výsledky studie, která bude hrazena ze strany ŘSD, budou známy koncem prázdnin na přelomu srpna a září.

Starosta Sezemic Martin Staněk neskrýval své obavy z dopadu zprovoznění dálnice bez vybodovaných přivaděčů na Sezemice a navrhl proto instalaci inteligentních semaforů na silně vytíženou křižovatku silnic I/36 a II/298 uprostřed obce. Tento krok by problém nevyřešil, avšak jednoznačně by inteligentní semafory pomohly zvládnout růst dopravní intenzity v obci. Počkejme však na výsledky dopadové studie, která nám dá více informací a podle toho dále postupujme. Návrh pana starosty se mi ovšem zamlouvá a také si v této souvislosti cením přístupu generálního ředitele ŘSD Radka Mátla, který ověří možnost úhrady ze strany ŘSD.