Není možno mlčet a nechat veřejnost v obavách, že Pardubický kraj krachne!

Chceme Vám představit rozpočtový plán hnutí ANO pro nadcházející volební období. Máme připravený projekt „INVESTIČNÍ FOND PARDUBICKÉHO KRAJE“, který nezatíží krajský rozpočet. „Reagujeme na veřejné výstupy pana Martina Netolického, který straší lidi, že na nic nebude. Tímto bych chtěl pana Netolického vyzvat k tomu, aby přestal děsit veřejnost. Dále bychom chtěli vyzvat, aby současné vedení Pardubického kraje nečinilo žádné nevratné kroky. My jsme připraveni sestavit rozpočet tak, aby se lidem v našem v kraji žilo lépe,“ říká kandidát na hejtmana Pardubického kraje Martin Kolovratník.

Hnutí ANO už nemůže déle mlčet a poslouchat nepravdivá vyjádření, která mají za cíl vzbudit v obyvatelích zbytečné obavy a současně odmítá populistický postoj vedení kraje ke státním kompenzacím za každého obyvatele Pardubického kraje.

Stále častěji zaznívá, že kraj nebude mít v příštím roce dostatek peněz, že rozpočet skončí stamiliony korun v mínusu nebo to, že na opravy krajských silnic v příštím roce nezbydou peníze. Z toho důvodu vás vyzýváme, abyste změnili vládu našeho kraje!

Naše hnutí představilo zcela nový nástroj, kterým je Investiční fond Pardubického kraje. Využijeme ho k rozvoji a financování projektů v následujícím volebním období. Počítáme s tím, že pro období 2020-2024 v tomto fondu bude částka minimálně deset miliard korun nad rámec současného krajského rozpočtu. Rozhodně tak nehrozí, že by kraj neměl prostředky na investice a vlastní rozvoj.

 

Investiční fond Pardubického kraje bude založen na různých zdrojích:

FOND OBNOVY                                         1 MLD

  • Na Českou republiku je alokováno 230 miliard. Fond obnovy použijeme ve zdravotnictví, dopravě, ekologii, nakoupíme ochranné pomůcky, podpoříme očkování obyvatel a zajistíme technickou podporu výuky.

REACT – PROGRAM EU                           3 MLD 

  • Z tohoto projektu může naše země čerpat 27 miliard. My hodláme podpořit zdravotnictví, krajské nemocnice, výjezdové základny záchranářů a především chceme lepší přístrojové vybavení v nemocnicích.

FONDY EU                                                  2 MLD

  • Pro celou Českou republiku je v letech 2021–2027 ve fondech připravena suma 960 miliard. Z Evropských fondů chceme pomoci obcím v sociálních službách, podpořit školství, dopravu, cestovní ruch a životní prostředí.

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA              2 MLD

  • Tyto zdroje peněz chceme použít na programové priority, které představujeme našim občanům již od letošního června. Je to například modernizace Závodiště Pardubice, Letiště Pardubice, masivní investice do zdravotních služeb, ekologická a digitální infrastruktura, nové domovy pro seniory a v neposlední řadě také zcela nová podpora sportu a kultury.

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA                2 MLD

  • Máme v plánu udělat revoluci v autobusové dopravě a díky NRB chceme zcela novou koncepci autobusové dopravy v kraji. Nakoupíme moderní autobusy, které budou mít wifi, klimatizaci a samozřejmě bezbariérové přístupy. Tyto finance nám také umožní digitalizaci správy a služeb v kraji.

CELKEM 10 MLD KORUN


Hnutí ANO nesouhlasí se zákonodárnou inciativou Pardubického kraje, ve které koaliční zastupitelé požadují po státu 500,- Kč za každého obyvatele kraje, jako kompenzaci za výpadek v příjmech způsobeného podporou OSVČ.Tento návrh nedává žádný smysl a je založen na nedostatečné informovanosti veřejnosti. Je potřeba zdůraznit, že neexistuje nic jako jsou příjmy státu nebo kraje. Veřejný rozpočet je pouze jeden. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že na pokrytí nákladů na podporu OSVČ se podílíme všichni. A navíc stát již nyní masivně podpořil opravy silnic II. a III. třídy a také záchranáře či pracovníky sociálních služeb,“ říká poslanec a krajský zastupitel Jaroslav Kytýr.