Nesouhlasím s (ne)schválením zpráv ČT!

Tohle už je poslední příspěvek, který se bude věnovat tématu z minulého volebního výboru. Slibuji. Je to ale mimořádně důležité téma, které se týká nás všech. Proto Vám to musím napsat. Česká televize bývá v posledních letech často podrobena velké kritice. O tom, jestli je to právem, nebo ne můžeme dlouze diskutovat a je to legitimní postoj, na který má každý právo. Jsem ale přesvědčený, že odsouvání projednání výročních zpráv není správným postupem a nevyhovuje mi. Myslím, že je potřeba to říct nahlas!

Někdo by mohl myslet, že je to zvláštní a dal bych mu za pravdu. Ačkoliv je letos rok 2019, v Poslanecké sněmovně dosud „leží“ výroční zprávy ČT za rok 2016 a 2017. Není totiž dostatečná politická vůle  o nich jednat. Už v minulém volebním období jsem jejich projednání podpořil a teď to udělám znovu. Nevidím totiž žádný důvod, proč by je Sněmovna měla dále odsouvat.

Osobně vnímám rostoucí kritický pohled na veřejnoprávní média a cítím, že poslanci nad těmi zprávami více přemýšlejí a kladou si otázky. Je to dobře a v pořádku. Je to i jeden z důvodů, proč ten proces tak dlouho trvá. Za sebe musím říci, že je to už příliš dlouhé, to říkám otevřeně. Sněmovna by v tomto měla být více fér vůči veřejnoprávním médiím a nenechávat je v nejistotě.

Pokud jsme s něčím nespokojeni, nebojme se to říct, nebojme se ptát mediálních rad, nebojme se ptát generálních ředitelů. Ale proboha, řešme to! Takovéto odkládání, tak teď jim to neschválíme, počkejme ještě měsíc, to není správná cesta. To říkám otevřeně. Jsem proto rád, že předseda výboru přislíbil, že projedná s politickým vedením Sněmovny zařazení těchto zpráv na program schůze. Za sebe slibuji, že to budu podporovat při návrzích programu nejbližší (zářijové) schůze, aby tyto zprávy byly projednány.