Neuniklo Vám to? Důležité informace z nedávného zastupitelstva