Nové železniční projekty by měly být financovány z výnosů českých nádraží

V posledních letech můžeme stále častěji pozorovat trend, kdy se z významných železničních stanic stávají ekonomická centra. Vzhledem k vysoké koncentraci cestujících není tento vývoj ničím překvapivým. Nádraží představují atraktivní místa, která kromě primárně železničních služeb nabízí často další možnosti. Zejména na západě je tak běžné, že tu jsou situovány obchody, informační centra nebo dokonce hotely s kongresovými sály. Sám sebe se proto ptám, zda není na čase, aby Správa železnic tuto příležitost využila a například z výnosů financovala výstavbu vysokorychlostních tratí.

Věděli jste, že například Španělsko pokrylo polovinu nákladů na vybudování celé vysokorychlostní sítě z poplatku za použití kolejí a komerčních výnosů nádraží? Myslím, že tato skutečnost názorně dokládá, o jak velkou příležitost se jedná. Podle odhadů by vybudování vysokorychlostních tratí v České republice mělo vyjít přibližně na 600 miliard korun, což jsou zhruba dvě pětiny ročních příjmů státního rozpočtu. Bylo by skvělé, pokud bychom nemuseli spoléhat pouze na „státní“ peníze alokované ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale inspirovali se třeba zmíněným španělským příkladem a zajistili si tak „vlastní“ zdroj finančních prostředků.

Železniční doprava dlouhodobě prosperuje a dlouhodobě se těší rostoucímu zájmu cestujících. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku šíření koronavirové nákazy v letošním roce nedosáhneme čísel, na která jsme byli z posledních let zvyklí. Jsem ale přesvědčený, že situace se brzy vrátí do normálního stavu a vlaky budou opět hromadným dopravním prostředkem číslo jedna. Moderní nádraží nabízející pestrou paletu služeb jsou dalším střípkem do pomyslné mozaiky úspěšné železniční dopravy.

Trendy ve světě ukazují, že nádraží se opravdu stávají multifunkčními centry. Například v loňském roce jsem na pozvání britského odborníka a strategického poradce pro výstavbu českých vysokorychlostních železnic Adrewa McNaughtona navštívil anglický Birmingham, kde vzniká nádraží přímo v srdci města. To bude kromě své hlavní náplně sloužit i jako místo, kam si můžete zajít do restaurace, nakoupit ve zdejších obchodech nebo využít místní konferenční centrum. Nádraží bude centrem pro desetitisíce lidí každý den.

Jako místopředseda Správní rady Správy železnic chci prosadit, abychom k modernizacím nádraží přistupovali mnohem odvážněji. Inspirujme se na zahraničních příkladech, které ukazují tuto správnou cestu. Ve spolupráci s městy a kraji můžeme vytvořit vhodné podmínky pro vznik služeb, které například postrádají, ať už se jedná o kongresové sály, sdílené kanceláře, informační centra a další služby. Nádraží bývají vstupní bránou do regionů. Měla by proto být důstojným a reprezentativním místem, kde naleznete vše potřebné, co říkáte?

Nový přístup k modernizaci českých nádraží bude jedním z hlavních témat Železniční konference Pardubice 2020, kterou osobně organizuji. Pokud se zajímáte o rozvoj české železnice, sledujte oficiální webové stránky konference www.zeleznicnikonference.cz, kde pravidelně budou uveřejňovány aktuality ze světa železnice.