Novela autoškolského zákona omezí počet opakování závěrečných zkoušek

Pracovní skupina pro autoškolství na Ministerstvu dopravy identifikovala nejpalčivější problémy při provozování autoškoly v podmínkách aktuálního znění zákona č. 257/2000 Sb. („autoškolský zákon“). Jedná se ryze o odborné řešení problémů. Návrh je nekonfliktní a má prioritně přínos pro provozovatele autoškol, zkušební komisaře a žadatele o řidičská oprávnění.

Autoškolský sektor na tyto změny zákona dlouhodobě čeká. S kolegy si jsme jisti, že navrhované změny budou pozitivně přijaty. Troufám si tvrdit, že některá ustanovení jako je například redukce počtu opravných zkoušek může zásadním způsobem ovlivnit přípravu žadatelů.

Čísla mluví jasně. Začínající řidiči jsou nejrizikovější skupinou na silnicích a podílejí se největší měrou na smrtelných nehodách. S kolegy jsme se shodli, že v rámci novely by mohlo dojít ke zvýšení denního limitu počtu výcvikových hodin u žadatelů o řidičský průkaz. Zároveň chceme omezit počet opakovaných zkoušek. Zvýšíme tím motivaci žadatelů a kvalitu přípravy na zkoušky. Hrozba opakování výcviku po 3. pokusu zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů.

Budoucí učitelé autoškol by se mohli účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Tento krok pomůže k lepší přípravě nových učitelů. V zákonu chceme rovněž odstranit nejednoznačný text a upřesnit, že učitel autoškoly při výcviku praktické jízdy na pozemní komunikaci smí dohlížet pouze na jednoho žadatele. Ze zákona plánujeme odstranit tu část, která ukládá učiteli autoškoly povinnost se dostavit na zkoušku z testů společně se žadatelem. Tímto krokem zjednodušíme a zefektivníme práci autoškolám.

Návrh novely počítá s možností provádění každé části zkoušky z praktické jízdy motocyklů jiným komisařem, a s tím související rozdělení hodnocení každé ze dvou částí praktické zkoušky samostatně. Tímto ustanovením ulevíme částečně komisařům a současně usnadníme žadatelům opakované zkoušky. Těm navíc chceme prodloužit 6 měsíční lhůty pro opravné zkoušky na 12 měsíců v návaznosti na omezení počtu opravných pokusů. Stávající 6 měsíční lhůta totiž činí velké problémy. Žadatelům o skupiny na motocykly umožníme dokončit na jaře zkoušky, pokud započali zkoušku v období září–říjen a neprospěli.