Novela zákona o dráhách přinese jednotné jízdné, spojování vlaků i jednodušší kácení dřevin

V Poslanecké sněmovně jsme dnes hlasovali ve III. čtení o vládním návrhu zákona o dráhách. Jako zpravodaj zákonu mám ohromnou radost, protože z 185 přítomných poslanců se pro schválení zákona vyslovilo 141, proti byl jeden a 43 se hlasování zdrželo. Zákon nyní putuje do Senátu, který má 30 dní na jeho projednání. Novela zavádí například zavedení systému jednotných jízdenek na dráze, možnost spojování vlaků na vytížených tratích nebo právo provozovatele dráhy kácet stromy v okolí drah.

Cestující by si nově mohli koupit jednotnou jízdenku prostřednictvím tohoto systému. Na základě tohoto dokladu budeme moci využívat za jednotné jízdné kteréhokoli dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě. Týká se to nejenom celostátních, ale i regionálních tratí. Tento druh jízdenky lze využít nejen k jednosměrné zpáteční cestě, ale i u časově omezených jízdenek, jako je měsíční nebo roční.

Předpokládané náklady na vybudování a provoz po dobu 5 let by měly stát 254 milionů korun, včetně daně. Samotné náklady na vybudování systému by měly dosáhnout částky 109 milionů korun. Rozhodně to není málo, ale jsem přesvědčený, že cena je úměrná přínosům pro cestující. Správcem nového informačního systému jednotného tarifu bude Ministerstvo dopravy.

Poslanecká sněmovna podpořila návrh na snazší kácení stromů v okolí dráhy, které ohrožují plynulost a bezpečnost železničního provozu. Tento pozměňovací návrh jsem podal po diskuzi s kolegy ze Správy železniční dopravní cesty. Jako místopředseda Správní rady SŽDC  se intenzivně věnuji zvyšování železniční bezpečnosti a toto je jeden z kroků, jak toho lze dosáhnout. SŽDC bude mít nově právo kácet dřeviny a jiné porosty v případech, kdy vlastník dřevin, které ohrožují bezpečnost nebo plynulost v okolí dráhy, nedbá výzev a upozornění.

Kapacita železniční sítě je dlouhodobě přetížena a infrastruktura tak funguje na hraně svých možností. Problém přetížení hlavních železničních koridorů vnímám velmi citlivě, a pokud chceme dosáhnout toho, aby lidé využívali v co největší možné míře vlaky a přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnice, musíme tento problém řešit. Určitou úlevu představuje návrh, který poskytuje SŽDC možnost různým dopravcům nařídit spojování většinou velmi krátkých spojů, které zpravidla mají několik málo vagónů a zbytečně tak ubírají prostor pro ostatní dopravce.