Novela zákona o urychlení dopravní výstavby není jenom o předběžné držbě

V posledních dnech se velmi často mluví o novele zákona 416/2009 Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Spousta občanů si myslí, že novela přinese novinku v podobě institutu tzv. předběžné držby. Je to pravda, ale rozhodně jde o mnohem více. Jako zástupce skupiny předkladatelů tohoto zákona bych Vás rád informoval o všech aspektech tohoto zákona. Pojďme na to.

Novela zákona je mou velkou prioritou. Jsem rád, že stejně jako já to vidí i premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok. Navíc se mi podařilo vyjednat politickou podporu napříč všemi poslaneckými kluby. To je skutečně unikátní shoda, která se nestává příliš často a už vůbec ne, pokud je v Poslanecké sněmovně devět různých politických stran ve většině případů s odlišným pohledem na politiku. Díky této podpoře je vysoká pravděpodobnost hladkého a rychlého průběhu projednání v PSP.

Některé návrhy, které by vedly ke zrychlení výstavby dálnic a železnic, jsme zapracovali v minulém volebním období do tehdejší velké novely stavebního zákona. Nicméně bohužel k tehdejší citlivé politické situaci návrhy neprošly hlasováním v PSP. I přes deklarovanou podporu pro návrhy nehlasovali poslanci z ČSSD a KDU-ČSL. Tentokrát ale věřím, že návrhy skutečně budou schváleny Poslaneckou sněmovnou a my budeme konečně rychleji stavět strategické dopravní stavby.

V tomto období svolalo Ministerstvo dopravy již v prosinci schůzku se zástupci politických klubů, kteří se věnují dopravě. Po úvodních diskuzích jsme uzavřeli dohodu, že novela bude podána formou poslaneckého návrhu tak, abychom neztráceli čas. Jedná se o jakýsi „hotfix“, vyřešení nejnutnějších problémů. V žádném případě se tedy nejedná o nový, samostatný „Zákon o liniových dopravních stavbách“. Ten přijde na řadu až ve fázi dvě (ihned po dořešení této novely).

A ptáte se, jaký bude další postup? S ostatními zástupci klubů jsme měli minulý týden setkání, kde jsme diskutovali úpravy, upřesnění a pozměňovací návrhy k zákonu. Shodli jsme se, že předběžná držba by skutečně měla být aplikovatelná pouze u těch nejdůležitějších dopravních staveb. Dohoda je taková, že zákon bude obsahovat přílohu, kde budou jmenovitě uvedeny stavby, na které se bude předběžná držba vztahovat.

Dohodli jsme se, že oproti původnímu návrhu zřejmě z přílohy vyjmeme některé stavby. Které to ale budou nechci zatím psát, aby nevznikaly zbytečné spekulace a nepravdy. Jakmile budeme mít seznam kompletně hotový a bude na něm obecná politická shoda, určitě ho zveřejním zde na svých webových stránkách.

Finální verzi veškerých změn odborně posoudí a upraví legislativa Ministerstva dopravy. Jakmile se tak stane, budeme aktuální verzi zákona projednávat na garančním Hospodářském výboru. Očekávám, že se tak stane koncem března.

Se zástupci ostatních poslaneckých klubů jsme se dohodli, že se nebudeme zabývat neprojednanými pozměňovacími návrhy. Běžně se totiž stává, že některý poslanec připraví vlastní pozměňovací návrh k zákonu. Nicméně chceme nyní připravit takovou verzi zákona, se kterou nebude mít problém žádný z poslaneckých klubů. Máme dohodu, že do zákona nebudeme vkládat ustanovení, která by mohla být pro některé kluby problematická. Díky tomu bude možné lhůtu mezi 2. a 3. čtením zkrátit na sedm dnů. Novela tak bude v PSP odhlasována už na dubnové schůzi.

Jaké jsou tedy zásadní návrhy? Zavedeme seznam speciálních strategických staveb, pro které chceme vytvořit „zrychlený režim“. Seznam obsahuje v tuto chvíli základní dálniční síť a železniční koridory, nejsou tam obchvaty měst. Nad podobou seznamu bude velká debata.

Vytvoříme institut „předběžné držby“ – investorovi tak vznikne možnost vstoupit ve výjimečném případě na pozemek i před dokončením majetkového vyrovnání.

Definujeme konkrétní speciální úřady pro umisťování staveb a vyvlastňování pozemků. Má to skutečnou logiku. Pokud jedna stavba prochází územím více obcí, bude stavba spadat do působnosti pouze jednoho úřadu. Nicméně nad tímto návrhem bude odborná diskuze. Osobně se přikláním ke stavebním úřadům na krajských úřadech.

Jedná se ale i o dílčí úpravy, jako je například zvýšení platby za věcná břemena, zjednodušení doručování písemností, možnost výkupu nad záborový elaborát nebo úprava možnosti směny pozemků.

Návrh je v souladu s volebním programem ANO i s vládním prohlášením. Má podporu jak premiéra Andreje Babiše, tak klíčových ministrů (Dan Ťok i Klára Dostálová jsou spolupředkladateli). Zároveň probíhá intenzivní odborná diskuze mezi předkladateli a legislativou Ministerstva dopravy. Držte nám palce, ať se nám tohle povede! :-)