Nový bodový systém: zásadní změny v trestání přestupků

Zástupci Ministerstva dopravy představili veřejnosti návrh nového bodového systému, který je zcela odlišný oproti tomu, jak ho známe dnes. Podle něho budou mnohem přísněji sankcionovány závažné přestupky, jako je například alkohol za volantem nebo jízda pod vlivem omamných látek. Na druhou stranu návrh snižuje pokuty u méně závažných přestupků. Další novinkou podle návrhu by měl být řidičák na zkoušku.

Bodový systém v České republice funguje už více než 10 let a byl zaveden proto, aby umravnil dlouhodobě neukázněné řidiče. Osobně si myslím, že tento úkol plnil velmi dobře. Nicméně měli bychom si všichni přiznat, že současná podoba už není tak efektivní, jako tomu bylo v roce 2006. Výše pokut se prakticky vůbec neměnila, i proto souhlasím s Ministerstvem dopravy, že bodový systém potřebuje „reformu“. Praxe ukázala, že některé sankce jsou nastaveny příliš přísně a naopak, některé postihy by měly být tvrději trestány.

Na semináři bylo představeno hned několik novinek, které navrhuje Ministerstvo dopravy jako součást bodového systému. Jednou z nich je i řidičský průkaz na zkoušku. Čerstvý majitel řidičského průkazu a nejednalo by se pouze o mladé řidiče, by měl v prvních dvou letech pouze šest bodů, po který by se vybodoval. Právě čerství držitelé řidičského průkazu patří mezi nejvíce rizikové skupiny co do nehodovosti. Ministerstvo si od tohoto návrhu slibuje především to, že mladí řidiči nebudou na silnicích riskovat jako doposud.

Další novinkou je například nepoužití „blinkru“ při změně směru jízdy nebo prodloužení doby, po kterou lze odebrat řidičský průkaz. Současná hranice jsou dva roky, podle nového návrhu by ho šlo odebrat až na čtyři roky. Nepoužití světelné signalizace změny směru jízdy bude stát řidiče 2 body a až 5 tisíc korun.

Skutečně velkou změnu ale představuje zvýšení pokut u nejzávažnějších přestupků. Ministerstvo dopravy chce zavést nový princip pokut. V případě, že řidič při spáchání přestupku zaviní nehodu, sazba pokuty by se zdvojnásobila až na 100 tisíc korun. Přitom dnes je nejvyšší možná pokuta 50 tisíc.

Souhlasím i se zvýšením pokut za řízení ve velké opilosti. Takový řidiči skutečně na silnice nepatří, jak nám to názorně ukázal řidič, který v opilosti naboural 51 aut a způsobil škodu za více než dva miliony korun. Ve správním řízení by tak za tento přestupek mohla hrozit pokuta až 75 tisíc korun. Věřím, že i tato hrozba bude rozhodující ve volbě, zda sednout za volant po požití alkoholu.

Osobně mám ale problém s ponechaným rozpětím u sankcí. Ve správním řízení je například 25 – 75 tisíc korun. Takovéto rozpětí je moc široké a bude docházet k tomu, že každý úřad v každém regionu bude dávat jiné sazby. Přitom si ale lidé mají být před zákonem rovni. Proto budu navrhovat zúžení rozpětí a to ve vyšší části intervalu, například 60 – 75 tisíc korun.

Překročení rychlosti o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec bude přísněji postihováno. Nová úprava počítá se zvýšením horní hranice pokuty na 25 tisíc korun a zvýšení postihu z 5 na 6 bodů. Podobně se mění překročení rychlosti o 20-39 km/h v obci a 30-49 km/h mimo obec. Řidiči za tento přestupek zaplatí až 10 tisíc a ztratí 4 body. Navýšení pokut se týká i vjezdu na železniční přejezd v době rozsvícené signalizace. Za tento přestupek zaplatíme až 25 tisíc korun. Za telefonování za volantem bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun.

Vůbec poprvé by v České republice mělo dojít ke sjednocení sazeb pokut v blokovém řízení při spáchání přestupků. Návrh počítá s celkem osmnácti druhy přestupků, u kterých budou stanoveny tři pevné sazby, 1 500, 2 500 a 5 000 korun. Například, kdo pojede bez bezpečnostních pasů, dostane od policisty 1 500 korun pokuty. Takže bude jedno, zda přestupek bude spáchaný v Olomouci nebo v Pardubicích.

Jako správný krok hodnotím i oznamovací povinnost řidičům. V případě kdy řidič dosáhne šesti bodů, správní orgán mu bude muset poslat varovný dopis. Na semináři sice zazněly návrhy, aby byl řidič informován o každé ztrátě bodů, nicméně to by bylo skutečně velmi finančně nákladné.

I přes některé výhrady s návrhem Ministerstva dopravy principiálně souhlasím, pokud máte vy osobně jakékoli své nápady či připomínky můžete je zaslat na zřízenou e-mailovou adresu pripominky@mdcr.cz do 13. května 2016. Úplný výčet všech změn v bodovém systému zde.