Nový stavební zákon posílí roli obcí a zjednoduší stavební řízení

Stavební řízení je příliš komplikované a neefektivní. Vyřídit stavební povolení je běh na dlouhou trať, na který v konečném důsledku doplácíme všichni. To jsou v kostce hlavní důvody, proč přicházíme se zcela novým stavebním zákonem, který přinese zásadní změnu.

Jako zpravodaj zákona a autor komplexního pozměňovacího návrhu vnímám velmi pečlivě obavy odborné veřejnosti, politiků a občanů. Velmi často se setkávám s názorem, že bychom neměli opouštět spojený model stavebních úřadů. Rád bych Vás proto seznámil s důvody, proč tuhle změnu potřebujeme.

Někteří politici se nového stavebního zákona bojí a brojí proti oddělení stavebních úřadů. Bohužel praxe ale ukazuje, že dochází ke zneužívání spojeného modelu, a proto je potřeba jej oddělit. Chci zdůraznit, že obce a města neztratí žádnou současnou kompetenci či pravomoc. Naopak, jejich stávající postavení posílí a stabilizuje – především v územním plánování, které je pro obec zásadním momentem.

Pravdou totiž zůstává, že pouze oddělený model stavební správy může celý proces zjednodušit. To je přeci to, co všichni chceme a po čem tak dlouho voláme. Je to jediná cesta, jak můžeme dosáhnout opravdové změny. Stát tu je pro lidi, ne lidi pro razítka. Chci zdůraznit, že obcím nebereme žádné kompetence ani je neměníme. Naopak, obce se stanou účastníkem řízení a tím fakticky zvýšíme jejich vliv.

Někdy je zvláštní slyšet, jak starostové nebo třeba poslanci mluví o tom, že oddělený model je špatně, protože starostům najednou něco neumožní. Dalo by se to vykládat tak, že v současném systému dochází k pronikání samosprávy a státní správy v rozhodování, respektive povolení. Právě systémová podjatost je jeden z důvodů současného neutěšeného stavu a z cílů rekodifikace stavebního práva.

Skvělou zprávou je, že díky novému stavebnímu zákonu bude role obcí a měst posílena. Mějme však na paměti rozdíl mezi stavebním povolením a územním plánováním. V územním plánování se rozhoduje o území a v něm se uplatňuje možnost o území rozhodnout. Stavební povolení je správní proces, který jen ověřuje dodržení norem a pravidel, soulad s územním plánováním apod.

Obce a města tak budou i nadále rozhodovat o svém území. Jejich zájmy se projeví především v územním plánu, o kterém rozhodují volení zastupitelé. Naopak povolení stavby je pak technické rozhodnutí. Pamatujme, že politik nemá povinnou kvalifikaci ani statika, ani památkáře, ani dopravního experta, prostě žádnou tuto povinnost nemá a nemůže o tom rozhodovat.