Nový stavební zákon – vezme opozice rozum do hrsti?

V současné nepřehledné sněmovní situaci svítí jako pevný bod jedna naděje. Všechny poslanecké kluby se dohodly na tom, že už tuto středu (26. května) definitivně schválí novelu stavebního zákona. Nejen běžní stavebníci, ale i větší investoři, obce a kraje tak mají naději, že se potřebného restartu české ekonomiky opravdu dočkáme. 

Obsahu zákona se Sněmovna začala věnovat 5. listopadu 2020. Klíčová norma tak má za sebou více než půlroční detailní a pečlivý proces projednávání v dotčených výborech i na sněmovním plénu. Odborníci a pozorovatelé se shodnou na jednom. Zákon ve své finální podobě, kterou připravila skupina poslanců vedená mnou, přináší komplexní ambiciózní reformu současného nepřijatelného stavu. Neschválení zákona by přineslo nesrovnatelně větší škody než jakékoli drobné chyby návrhu, které opozici stále nedají spát.

V čem nám nový stavební zákon pomůže? Klíčové je zrychlení všech procesů a návazné zrychlení výstavby. Zákon pomůže mladým rodinám a vyřeší nedostatek bydlení. Podle jednoduché rovnice o vztahu poptávky a nabídky. V celé republice se díky němu zlepší výstavba nových bytů, na trhu jich bude dostatek a budou mnohem a mnohem dostupnější.

Velká pomoc přijde do méně rozvinutých regionů. Stavební zákon totiž dramaticky pomůže velkým dopravním stavbám, jako je dokončení dálniční sítě a také vybudování sítě vysokorychlostní železnice.

A do třetice průmyslové investice. Ať už se jedná o modernizace brownfieldů nebo o budování špičkových výzkumných center – to vše potřebuje rychlý a profesionální proces povolení. Proces, kde budou všechny kroky integrovány do jednoho povolení, kde budou vyváženě chráněny veřejné zájmy (jak ochrana přírody, tak ochrana památek i krajinného rázu) a kde budou jasné, vymahatelné lhůty.

Případné neschválení zákona zakonzervuje současný stav. Poškodí mladé rodiny, poškodí obce i soukromé investory. Znamenalo by totiž odložení reformy stavebního práva nejméně o několik let, přinejhorším až do volebního období po roce 2025.

A proto prosím sněmovní opozici. Zkusme alespoň jednou dát stranou politické předsudky a podpořme nový stavební zákon. Podpora ekonomického života naší země je přeci společným jmenovatelem, na kterém se shodneme ve všech našich volebních programech.