Nový stavební zákon zjednoduší a zrychlí stavební řízení

V rámci svých pravidelných výjezdů mezi starosty, podnikatele a občany v kraji, jsem nedávno zamířil na Chrudimsko. Jednal jsem například o převodu pozemku v majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na obec Krouna, ale věnovali jsme se i místním podnikatelům a jejich problémům v souvislosti s komplikovaným stavebním řízením a vleknoucí se výstavbou dopravní infrastruktury.

 

Jedním z témat nedávného výjezdu byl převod pozemku v majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na obec Krouna. SŽDC je majitelem přilehlého pozemku u nedaleké železniční stanice v obci Krouna. Obec dlouhodobě usiluje o převod tohoto pozemku do svého majetku, protože je to vhodný prostor pro další rozvoj obce a života v ní. Bohužel celý proces se táhne delší dobu a místní obyvatelé začínají být tak trochu bezradní. Přitom je tento pozemek z pohledu SŽDC nepotřebný.

 

Jako místopředseda správní rady SŽDC se obrátím na své kolegy a požádám je, aby celou záležitost prověřili a zjistili, proč je celý proces tak zdlouhavý. Jednoznačně udělám maximum pro co nejrychlejší rozhodnutí tak, aby obec tento pozemek co nejdříve získala a mohla jej použít pro své záměry.

 

Česko dlouhodobě patří mezi země s nejkomplikovanějším stavebním řízením na světě. Z tohoto důvodu trvá i několik let, než dojde ke schválení stavby a k její samotné výstavbě. Během poslaneckého výjezdu podnikatelé často na tuto skutečnost upozorňovali, protože limituje rozvoj jejich podnikání.

 

Přiznám se, že rozumím výtkám ze strany podnikatelů a uznávám jejich oprávněnost. Naše vláda se tomuto problému intenzivně věnuje a připravuje rekodifikaci celého stavebního práva. Zásadním cílem je zrychlit a zefektivnit povolovací procesy. Zjednodušeně se jedná o princip „jeden úřad, jedno povolení, jedno razítko a případně pak jedno odvolání a jedna žaloba“.

 

Reforma navíc počítá se sjednocením stavebních úřadů a vytvořením Nejvyššího stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy. Samozřejmostí pak je, že dojde k zohlednění nových technologií, zejména digitalizace a elektronizace veřejné správy.

 

Podnikatele rovněž trápí tempo výstavby dopravní infrastruktury. Hlavním důvodem zdlouhavých příprav je zejména složitá legislativa. Tento stav částečně napravila již loňská novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou jsem osobně inicioval. Nyní nastává druhá fáze, jejíž cílem je zkrátit dobu přípravy strategických dopravních staveb zhruba o třetinu, ze stávajících až 13 let. Novela má za cíl zjednodušit povolovací procesy, které často brání včasnému zahájení staveb.

 

Cílem novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury je zkrácení procesu příprav staveb do deseti let. Jedním z klíčů ke zkrácení doby příprav staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení. Nově by nemusela být dokumentace tak podrobná, jako musí být nyní. Navíc by s ní byl spojen pouze jediný přezkum. Podle státních investorů by tento krok mohl zkrátit lhůtu příprav až o tři roky.