O začátku výstavby jednotlivých úseků D35 rozhodne stav jejich přípravy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá se zahájením stavebních prací na prvním úseku dálnice D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem, které by v ideálním případě měly započít koncem roku 2017. Vystávba by měla trvat přibližně do roku 2021, kdy by mělo dojít k zprovoznění tohoto úseku. Následně by mělo dojít k výstavbě úseku mezi Ostrovem a Starým městem, který je rozdělen do šesti dílčích staveb.

O výstavbě D35 se mluví už několik desítek let, nicméně v poslední době se věci daly skutečně do pohybu a vznikají první hmatatelné výsledky. Jak jistě víte, na prvním úseku mezi Opatovicemi a Ostrovem v současnosti probíhá archeologický výzkum a po jeho skončení by neměly stát už žádné překážky bránící jeho realizaci. Posléze dojde na výstavbu úseku mezi Ostrovem a Starým městem.

Tento zhruba šedesátikilometrový úsek je rozdělen do šesti dílčích staveb. K jejich realizaci bude docházet postupně, v závislosti na stavu jejich přípravy. Je tedy možné, že jednotlivé stavby na sebe nebudou chronologicky navazovat. Nicméně osobně tento fakt vnímám tak, že kterákoliv zprovozněná část D35 bude velký úspěch.

Řidiči se dokonce nemusí bát situace, která nastala například v Chrudimi. Zdejší obchvat je totiž hotový pouze z poloviny, protože nebyl dostatek finančních prostředků na jeho úplnou realizaci. Osobně garantuji, že peníze od státu budou na kterýkoliv z šesti úseků budoucí D35.

K realizaci výstavby pozitivně pomáhají i starostové měst a obcí, kterým ulehčí budoucí dálnice. Právě zde dochází k rychlému a úspěšnému výkupu pozemků a překonávání různých problémů. ŘSD se nedávno povedl převod tří pozemků, po kterých má vést provizorní sjezd ze Zámrsku do Chrudimi, a které čekalo zdlouhavé vyvlastňovací řízení.

Osobně považuji dokončení D35 za naprosto zásadní prioritu celého Pardubického kraje. I proto jsem společně se svými kolegy založil Spolek pro výstavbu D35 a D43 (viz zde). Tento Spolek jsme založili proto, abychom pomohli přípravě a realizaci těchto celostátně důležitých komunikací. A nabízíme Vám možnost připojit se k této naší aktivitě (viz zde).