Obce se dočkají, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích snad už na podzim

V pondělí 2. května 2016 proběhl v odpoledních hodinách seminář z cyklu „Starostovský informační servis 2016“, který uspořádalo krajské shromáždění Sdružení místních samospráv Pardubického kraje. Diskutovalo se zde například o aktuálních otázkách z oblasti fungování obcí a měst, ale i o dostupnosti poštovních služeb nebo zákonech o rozpočtovém určení daní a o zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Osobně jsem rád, že se podobné akce konají. Kromě toho že bývají inspirativní, jsou i přínosné. V důsledku pravidelného cestování po Pardubickém kraji bývám velmi často v kontaktu se starosty. Díky tomu vím, co starosty „trápí“ a mohu jim být nápomocen při řešení těchto problémů.

V úvodu semináře jsme diskutovali o zákonu o rozpočtovém určení daní, který vzešel jako zákonodárná iniciativa Pardubického kraje. Přestože vláda tento návrh zamítla, osobně souhlasím, aby došlo k narovnání příjmu z daní. Obcím by to usnadnilo jejich fungování. Nicméně doporučuji konkrétnější a hlavně rychlejší postup.

Návrh novely, podle které by došlo k navýšení obecních příjmů z daní, by měl vzniknout na půdě Poslanecké sněmovny, konkrétně v rozpočtovém výboru. Hnutí ANO ve spolupráci s ČSSD by mělo rychle tento návrh připravit. Osobně se pak zasadím o to, aby byl projednán ve zrychleném čtení v červnu.

Na semináři jsem nabídl starostům osobní pomoc a spolupráci při ucházení se o dotace ze SFDI, na cyklostezky, chodníky nebo přechody. Jedná se o programy Bezpečnost a Cyklostezky. Oba budou mít letos druhé kolo, které bude vyhlášeno až 14. června 2016. Starostové to ode mě vědí s předstihem a mohou mě kontaktovat už nyní.

Rovněž jsem se věnoval i nešťastnému ustanovení v poslední novele zákona o pozemních komunikacích (13/97) z loňského roku. Z iniciativy senátora Eyberta došlo k prosazení pozměňovacího návrhu, v jehož důsledku teď obce nesmí stavět kanalizaci a sítě pod jinými komunikacemi než jsou místní. Jedná se tedy o silnice I., II. a III. třídy. Je to chyba a úplný nesmysl.

Osobně jsem si ověřil, že Ministerstvo dopravy už o této chybě ví. Dal jsem starostům slib, že celou věc projednám a připravím poslanecký návrh na opravu tohoto zákona. V ideálním případě by se projednání návrhu mohlo povést do podzimu tohoto roku.

Se starosty jsme debatovali o snahách rušit pobočky České pošty v malých obcích. Pošta nabízí obcím tzv. službu “Pošta partner”, ovšem požaduje po obcích, aby ze svého rozpočtu platily 70% nákladů na tuto službu. Principiálně jsem pro levnější a úspornější řešení. Přeci jenom občanům je jedno, kdo poštu provozuje, jde jim o to, aby v obci pošta byla a fungovala. Souhlasím však s tím že není možné náklady přesunout z České pošty (tedy potažmo státního rozpočtu, který poštu dotuje) na obce.

Z pozice zastupitele sám komunální práci znám. Vím, že práce starostů je hlavně o srdci, odvaze a velkém nasazení. Proto jim všem držím palce a rád se veřejně hlásím k tomu, že malé obce budu vždy podporovat.