Od vzletných slov k činům, stát navýšil rozpočet Správy železnic na 47 miliard korun!

Poslední data jasně ukazují, jak moc tvrdě koronavirová opatření dopadla na naše hospodářství. Českou ekonomiku čeká pokles. Jak velký bude zatím nelze odhadnout, jedno je ale jisté – propad to bude citelný. Stát se přesto neuchýlil k rozpočtovým škrtům, naopak navyšuje výdaje na investice. Například Správa železnic tak bude hospodařit s historicky druhým největším rozpočtem. Jedná se o skvělou zprávu a důležitý impuls pro naši ekonomiku.

Jedním z nejefektivnějších nástrojů v pomyslném ekonomickém boji jsou investice. Peníze jsou v tomto případě municí, která má zmírnit hospodářské dopady a minimalizovat možné škody. Jsem proto rád, že na rozdíl od poslední velké krize v roce 2008 stát pouze neškrtá, ale naopak – navyšuje investiční výdaje. Samozřejmě jako správný železničář (a místopředseda Správní rady Správy železnic) mám radost z každé koruny, která míří do rozvoje naší železniční sítě.

Správa železnic bude díky navýšenému rozpočtu v letošním roce hospodařit s historicky druhým největším rozpočtem ve své historii. Celkový rozpočet pro letošní rok dosahuje „astronomických“ 47 miliard korun. Pouze v jediném roce tato státní organizace měla větší rozpočet, a to v roce 2015, kdy měla díky konci prvního období unijního Operačního programu Doprava k dispozici 50,2 miliardy korun.

Dobrou zprávou je, že v porovnání s minulým rokem do investic směřuje o 4,6 miliardy korun více. Celkem je tak vyčleněno 24,2 miliardy korun. Správa železnic z této částky i přes dopady koronavirové pandemie proinvestovala k 30. dubnu téměř 6,9 miliardy korun, což představuje již 28 procent z celkového objemu. Jen pro srovnání a ilustraci uvádím, že před rokem bylo přitom ke stejnému datu proinvestováno „pouze“ 22,5 procenta celkové sumy.

 Jako místopředseda Správní rady Správy železnic mohu všechny ubezpečit, že bez ohledu na stávající situaci, přípravy plánovaných investičních akcí pokračují bez přerušení. Běží zadávací řízení, pokračuje uzavírání smluv se zhotoviteli jak projektů, tak i samotných stavebních prací. Navýšení rozpočtu o 3,5 miliardy korun, které vláda schválila, využije Správa železnic na realizaci a přípravu desítek akcí oprav tratí, výpravních budov a údržby tratí.

Je správné, že se stát v této složité situaci neuchyluje ke zbytečným rozpočtovým škrtům. Jsem přesvědčený o tom, že zpomalenou ekonomiku mohou opět nastartovat pouze a jen masivní investice. Dopravní infrastruktura z tohoto pohledu představuje významné odvětví, přesto nesmíme zapomínat ani na další oblasti jako jsou vzdělávání, výzkum nebo věda.

Svět se mění a technologický pokrok se nezastaví. Slovy železničáře, pokud nechceme, aby nám v tomto ohledu ujel vlak, nevidím jiné řešení. Jízdní řád máme, vládní strategii Czech Republic Country For the Future nám chválí celý svět. Teď je ta správná chvíle změnit myšlení a rozjet vše naplno. Co myslíte?