„Online zastupitelstvo“ přineslo bezpečnost, zároveň ale také problémy

Minulý týden vůbec poprvé v letošním roce zasedalo Zastupitelstvo Pardubického kraje. Z důvodu epidemiologických opatření se konalo v netradiční podobě a to on-line. Zastupitelé se tak jednání účastnili vzdáleně ze svých domovů a kanceláří. Jedním ze stěžejních bodů zasedání byl rozpočet Pardubického kraje na letošní rok. Během jeho projednání došlo ze strany hejtmana Martina Netolického k naprosto zbytečně útočné reakci směrem k předsedovi finančního výboru Janu Procházkovi. Jsem přesvědčený, že si situace zaslouží uvedení na pravou míru a vysvětlení.

Jsem si vědom toho, že uspořádání zasedání zastupitelstva on-line znamenalo pro kolegy „ajťáky“ z Pardubického kraje obrovskou výzvu. Přeci jenom se jedná o důležitou událost, která má dopad na celý náš kraj a v tomto formátu se uskutečnila vůbec poprvé. Museli se vypořádat nejenom se zabezpečením hlasování, ale také s bezpečnostními otázkami a celkově zajistit bezproblémový chod jednání zastupitelstva. Mají proto mou poklonu a obdiv. Až na drobný incident kolegy Procházky vše fungovalo perfektně. Pojďme ale popořadě.

Projednávání rozpočtu vždy patří k nejdůležitějším bodům zastupitelstva a tentokrát to platí dvojnásobně. Finanční výbor zastupitelstva totiž neschválil usnesení, ve kterém zastupitelstvu doporučoval schválit upravený rozpočet. A zajímá Vás, jaký byl důvod? Členové současné vládní koalice pod vedením hejtmana Netolického totiž nepřišli do práce a koalice tak neměla potřebnou většinu ke schválení tohoto usnesení. Důležité je zmínit, že v následném zápisu z jednání výboru byl tento bod bohužel nepříliš šťastně formulován.

V zápisu bylo uvedeno, že „výbor nedoporučuje zastupitelstvu schválit upravený rozpočet“, namísto „výbor neschválil doporučení schválit upravený rozpočet“. Kolega Procházka tak následně seznámil zastupitelstvo s tím, že výbor nedoporučil schválit upravený návrh rozpočtu, jak ostatně bylo uvedeno právě v zápisu z jednání výboru.  Jedná o úhel pohledu na věc, který pohledu češtiny připomíná debatu o poloprázdné či poloplné sklenici vody.

Přiznám se však, že jsem poněkud zklamaný ze zbytečně útočné reakce hejtmana Martina Netolického. Ten nejen nenechal kolegu Procházku domluvit, ale také mu neustále skákal do jeho projevu. Těžko pak mohl nastalou situaci vysvětlit. Tento krok se následně ukázal jako „osudový“, protože kolegovi Procházkovi zamrzl systém a situaci tak neuvedl na pravou míru. Hejtman této příležitosti vzápětí využil a celé to překroutil jako snahu o manipulaci při projednávání rozpočtu. Přiznám se však, že mě jeho krok nepřekvapil…

Jsem přesvědčený, že kdyby se zastupitelstvo konalo „v klasické fyzické podobě“, nikdy by k tomuto zbytečnému incidentu nedošlo a vše by se velmi rychle vyjasnilo. Vím, že současná epidemiologická situace je složitá. Přesto však doporučuji zvážit, zda se tohoto modelu držet i nadále. Inspirovat bychom se mohli například u Statutárního města Pardubice.

Primátor Martin Charvát důsledně dbá na ochranu zdraví a dodržování platných opatření. Svolává proto zastupitelstva do rozlehlých prostorů, které umožňují bezpečný rozestup mezi zastupiteli. Jednání jsou díky tomu výrazně jednodušší a efektivnější. V Pardubickém kraji máme mnoho míst, která by bezpečná jednání umožňovala. Navíc by mohla probíhat napříč celým krajem – nejenom v Pardubicích.