Opravdu bychom měli upřednostňovat velkou energetiku na úkor našeho zdraví?

Není žádným tajemstvím, že poslanci mají pravidelně vyčleněné pondělí na svou práci v kraji. Nevím, jak ostatní kolegové, ale já tento čas plně využívám pro práci v „terénu“ a mezi voliči. Pravidelně mě tak můžete vidět po celém kraji. Díky těmto výjezdům se potkávám se starosty, zástupci firem nebo občany. Důvod je prostý. Chci vědět, co se v našem kraji řeší, co trápí obyvatele a jak mohu ze své pozice jejich problémy řešit. Jedním z těchto problémů je Elektrárna Chvaletice, kterou jsem nedávno navštívil.

Energetika patří mezi klíčové oblasti nejen z ekonomického, ale i z bezpečnostního hlediska a je tak logické, že je předmětem zájmu hospodářského výboru. Jako poslanec a zároveň občan Pardubického kraje chápu důležitost Elektrárny Chvaletice. Ta je součástí holdingu SEVEN, který dokonce má své zdroje uhlí v severních Čechách. Chvaletická elektrárna je nejen významným dodavatelem elektrické energie do české, respektive evropské energetické sítě, ale zároveň i důležitým zaměstnavatelem v regionu. O čem se ale bohužel už příliš nemluví, je ekologický dopad elektrárny na životní prostředí.

Zástupci elektrárny mě ujistili, že (zatím) splňují platné emisní limity. Věděli jste ale, že Česko může udělit výjimky, které mohou zpomalit tlak na velkého znečišťovatele? Není asi žádným překvapením, že energetici mají o tyto výjimky zájem. Díky nim totiž nemusí investovat velké peníze v krátkém čase do nových technologií. Osobně ale s tímto přístupem nesouhlasím.

Myslím si, že bychom měli požadovat vždy nejlepší technologie proti znečištění vzduchu, pokud dávají ekonomický smysl. I proto jsem u uvedené novele zákona letos na jaře hlasoval jako jeden z mála PROTI výjimkám – hlasování najdete ZDE. Narovinu a férově říkám, že v tomto duchu budu jednat i s kolegy zastupiteli města Pardubic. Exhalace z Chvaletic mohou naše město potencionálně ohrozit, vždyť ležíme na „návětrné straně“ – Chvaletice jsou od nás na západ. Navíc stále nemáme dořešenou spalovnu a na kraji města leží Paramo.

Jsem přesvědčený, že jako dotčená obec bychom se měli hlásit o svá práva a v případných budoucích správních řízeních o povolování výjimek trvat na přísnějších normách. Musím se přiznat, že jsem byl poněkud překvapený z postoje zástupců Pardubického kraje. Jeho vedení v čele s Martinem Netolickým a Romanem Línkem konstatovalo v rámci energetické koncepce, že elektrárny potřebujeme - viz ZDE. To určitě ano, ale také potřebujeme čistý vzduch – a to "jaksi" krajští politici zapomněli říct. Tvrdím, že bychom měli klást mnohem větší důraz na enegrii například z obnovitelných zdrojů nebo z jádra.

Mohu Vás ubezpečit, že my, zastupitelé Pardubic, to určitě říkat budeme. Nejen my, ale hlavně naše děti si čistší ovzduší zaslouží! I to je důvod, proč se Pardubice v čele s primátorem a kolegou Martinem Charvátem rozhodly přihlásit do správního řízení o udělení výjímky. Zárověň jsme se na posledním jednání zastupitelstva dohodli, že brzy uspořádáme odborný seminář pro zastupitele. Tak, aby poznali všechna "úskalí" správního řízení a zároveň věděli všechny možnosti, jak účinně hájit naše zdravé životní prostředí.

Myslím si, že poslanci a zastupitelé tu jsou od toho, aby pomáhali nalézt řešení podobných problémů jako je tento. Jsem moc rád, že díky pravidelným výjezdům po kraji vím přesně, co náš kraj a naše obyvatele trápí a rozhodně nikdy nebudu vykonávat „pražské povinnosti“ na úkor intenzity práce pro náš kraj. Za pár dnů jedu na Chrudimsko a brzy navštívím Ústeckoorlicko. A co vy? Máte starosti, které vás trápí? Chybí někde cyklostezka či chodník? Máte pocit, že za Vás vaši zastupitelé málo bojují? Ozvěte se mi! Rád se s vaším problémem seznámím a v rámci svých možností pomůžu. Tak, jak to má dělat každý politik!