Ostřešanská spojka? Dobrý projekt, ale ve špatné trase

Železnice a železniční doprava neodmyslitelně patří k našim životům. Obzvlášť v Česku, které patří mezi země s nejhustější železniční sítí na světě. Rád bych se s Vámi podělil o novinky projektu Ostřešanská spojka. Správa železniční dopravní cesty v této věci zastává velmi důležitou roli, a proto jsem se setkal se zástupcem SŽDC Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, abych zjistil, jak se postupuje na tomto projektu.

Hned v úvodu jasně a na rovinu deklaruji, že samotný projekt a myšlenka spojky se mi libí. Je to správný nápad, který budu dlouhodobě podporovat. Současný stav tzv. „úvratě“ v Rosicích totiž není řešení pro 21. století. Osobně si myslím, že je ale důležité znát i jiný pohled na věc. Proto jsem se letos na jaře zúčastnil velkého setkání občanů v Ostřešanech, kteří se nové tratě bojí a mají k ní odpor. A můj pohled? Nedivím se jim! Zjistil jsem, že podle plánů by měla vést cca 100 metrů za jejich domy a jako „bonus“ navíc na cca desetimetrovém náspu. To se mi nelibí a rozhodl jsem se občanům pomoci.

Právě proto jsem v květnu inicioval jednání SŽDC, města a kraje. Výsledkem je příslib, že investor (SŽDC) celou akci znovu pečlivě posoudí a na podzim (tento podzim) dá jasné závěry, jak chce dále postupovat. Závěry mluví celkem jasně a jednoznačně, takže se pojďme s nimi seznámit.

V ekonomickém posouzení akce (tzv. studie proveditelnosti) vychází, že předpokládané náklady nebudou generovat zlepšení, kratší jízdní dobu a větší zájem cestujících. Zdá se, že v navrhované variantě přes Ostřešany bychom si za několik miliard pořídili hezkou novou trať, po které by ale moc lidí nejezdilo.

Bohužel jsem měl od samého začátku pravdu. Aby spojka měla smysl, museli bychom se vydat jinou cestou. Podle mě by se od Foxconnu měla vrátit zpět na Dražkovice a původní trať. Nyní je jasné, že předchozí krajský radní pro dopravu Jaroslav Dušek evidentně prosazoval něco, co se mu subjektivně líbilo, ale nemělo žádnou oporu v odborných dopravních průzkumech.

Co ale teď a co to znamená? Dobrá zpráva pro Ostřešany. Dnes téměř s jistotou můžu vzkázat místním, že jejich obec ohrožena nebude. Investor nyní zastavil i proces schvalování EIA, byly by to vyhozené peníze. Během nadcházejících týdnů na moji žádost se znovu zadá soutěž na posouzení možných variant pro studii proveditelnosti, včetně odhadu ekonomiky a časového průběhu. Oficiálně se tak do hry opět vrátí „stará“ varianta mířící k letišti a Ostřešany nebudou ohroženy.

V rámci objektivity musím přiznat, že tato varianta sice bude trvat déle (kraj bude muset upravit svůj územní plán), ale je rozhodně smysluplnější. Obsloužíme novou zastávku Pardubice – město, dále přivedeme místní železnici do zóny Foxconn a poté budeme pokračovat dále do Chrudimi.

Důležité je, že ať se v budoucnu rozhodneme jakkoliv, neohrozí to ani neovlivní blížící se generální rekonstrukci pardubického železničního uzlu. Ten bude na Ostřešanskou spojku (v jakékoli variantě) i nadále připraven, počítá s novým pátým nástupištěm a bude mít pro budoucí dokončení regionální železniční dopravy kolem Pardubic připravenou dostačující kapacitu.

Vždy budu prosazovat ambiciózní moderní plány na výstavbu silnic a železnic – ale v mém případě to nebude nikdy na úkor občanů a těch, kteří bydlí v těsné blízkosti. Úkolem nás politiků a kolegů úředníků je mluvit s lidmi a naslouchat jim – a tato akce je důkazem, že to tak děláme a je to tak dobře.