Pardubice se zaručily za úvěr, nic už tak nebrání výstavbě letištního terminálu

Pardubice jsou zase o něco blíže novému letištnímu terminálu! V rámci výběrového řízení na jeho výstavbu nepřišla žádná námitka. Navíc pardubické zastupitelstvo ve čtvrtek 28. dubna schválilo směnečný program. To je skvělá zpráva, protože už nic nebrání podpisu smlouvy, která bude znamenat realizaci nového terminálu. Jeho celková cena je 256 milionů korun, včetně příjezdové cesty.

Samozřejmě jako všude i zde platí lidové pořekadlo, kdo nic nedělá, nic nezkazí…, ale také nic nezíská. A právě to je důvod, proč bychom to měli zkusit. Buďme aktivní a ambiciózní. Vybudujme moderní letiště v srdci České republiky. Proč by Pardubice neměly zužitkovat tuto výhodu? Jedná se o atraktivní příležitost nejen pro letecké společnosti a cestovní kanceláře, ale pro celý Pardubický kraj!

Původně se sice předpokládalo, že financování projektu zajistí firma EBA z vydělaných peněz. Nicméně z důvodu hospodářského propadu, zapříčiněného vysokým poklesem odbavených cestujících, tuto variantu nelze realizovat. Proto jsem na čtvrtečním zasedání zastupitelstva hlasoval pro schválení směnečného programu. Tím se navýší základní kapitál společnosti EBA a celý projekt se jím bude financovat. Nicméně ne všichni zastupitelé s tím souhlasili.

Osobně považuji námitky opozičního zastupitele Karla Haase za neodůvodněné. Ten se obává kromě nízkého počtu odbavených letadel i výsadního postavení armády v rámci pardubického letiště. Já to vidím odlišně. Armáda představuje silného partnera pro letiště. Už jen samotný fakt, že zajišťuje řízení letového provozu, je pro město velmi ekonomicky výhodné. I proto si myslím, že partnerství bude prospěšné pro obě strany.

Stejně tak příliš nerozumím námitkám pana Haase, které se týkají ceny. Má podobně chybnou rétoriku jako zástupce strany TOP09 Jiří Čáslavka (ač jiní lidé z této strany stavbu podporují). Posudek byl opakovaně kontrolován. Dokonce i projektant se zavázal, že uvedená cena je konečná. To znamená, že při současném rozsahu prací se nepředpokládají dodatečné náklady. Postavení nového terminálu bude mít pozitivní dopad nejen na Pardubice, ale na celý náš kraj.

A jaký je tedy dnešní stav? Na začátku května byla bez problémů podepsána smlouva se zhotovitelem. Staveniště bude předáno do 14ti dnů a akce může na přelomu května a června začít! Mám z toho velkou radost. Zástupci města i kraje vybrali společně a ve vzájemné shodě (a to je pro mě cenný pozitivní signál) technický dozor investora - profesionála, který musí během stavby tvrdě hájit naše zájmy a hlídat stavbaře. Akce se tedy rozbíhá a do roka a půl by mělo být hotovo. Věřím, že v další turistické sezóně se už Pardubice budou moct pochlubit novým a moderním terminálem. Tak, jak je to v jednadvacátém stolení běžné.