Pardubické letiště se brzy dočká výrazného zlepšení dopravní obslužnosti

Pardubickému letišti se po hubených letech začíná konečně opět dařit. Čísla odbavených cestujících a počet leteckých linek to vcelku jasně potvrzují. Nový terminál Jana Kašpara jednoznačně letišti prospěl. S jeho rozvojem ale úzce souvisí i zajištění kvalitní dopravní obslužnosti. I proto Dopravní podnik začátkem letošního roku zavedl letošní express. Ukazuje se ale, že poptávka po lepší dopravní obslužnosti je vysoká, a proto je namístě začít uvažovat o zavedení dalšího pravidelného spoje a o vybudování chybějícího parkoviště u terminálu.

Pardubické letiště v současnosti nabízí cestujícím mnoho leteckých spojení do zajímavých destinací. Z krajského města se tak můžete vydat například do Španělska, Řecka, Černé Hory nebo do anglického Londýna. To je jednoznačně dobrá zpráva. Co je ale problém je dopravní dostupnost letiště. Stále častěji se objevují dotazy, proč Pardubice nezajistí spoj, který by převážel cestující z centra města až na letiště.

Dopravní podnik města Pardubic proto začne zpracovávat několik variant řešení této situace. Jednou z možností je například prodloužení stávající linky č. 9, která jede ze sídliště Dubina přes centrum a přitom obsluhuje nejdůležitější přestupní zastávky. Od března 2018 končí na zastávce Hlavní nádraží a právě prodloužení až na Letištní terminál by zajistilo další pravidelné spoje na tuto zastávku.

Možná si říkáte, jestli to bude ekonomicky efektivní prodlužovat veřejnou dopravu až letiště. Osobně si myslím, že pokud se bude jednat pouze o časy odletů a příletů linek na letiště, tak ano. Pokud totiž budeme vycházet z čísel linky číslo 90, tak od 1. února 2018, kdy tento expres poprvé vyjel, převezl už přes 15 tisíc cestujících. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu letů (a tudíž i pasažérů) se tento krok jeví logicky.

Nicméně ne každý využívá městskou hromadnou dopravu a někteří z nás raději volí cestu vlastním automobilem. To je v současnosti problematické. Letiště nutně potřebuje dobudovat infrastrukturu pro parkování. Řešením by mohl být postavení parkovacího domu, který měl vyrůst v prostoru mezi terminálem a příjezdovou silnicí. Je ale potřeba, abychom vše důkladně zvážili a promysleli i s ohledem na očekávané výsledky letiště do budoucna.

Rozhodně odmítám, abychom vybudovali za veřejné peníze parkovací dům, jehož kapacita bude využívána pouze z malé části a městu nezbyde nic jiného, než platit jeho drahou údržbu. Je potřeba odhadnout kapacitu co nejpřesněji tak, aby stavba byla zisková a pokryla náklady na svůj provoz. V současnosti se nejčastěji mluví o vzniku objektu s 450 parkovacími místy, které by se měly rozprostírat na třech podlažích. Budu rád, pokud mi napíšete Váš názor. Možná je podle Vás zamýšlených parkovacích míst málo nebo hodně a obzvlášť zde je důležitý názor občanů.

Možná si vzpomínáte na to, jak těžká byla v roce 2015 jednání mezi oběma majiteli letiště - městem Pardubice a Pardubickým krajem. Nalézt dohodu o výši investice a způsobu financování nebylo jednoduché. Už proto, že v obou případech musí rozhodnout zastupitelstva. Jsem moc rád, že zdravý rozum nakonec zvítězil. Že jsme se dokázali domluvit a táhneme za jeden provaz. Cením si toho, že čas nám dává za pravdu a že se nám po špatných letech podařilo letiště nastartovat. Věřím, že rozvoj osobní i nákladní letecké dopravy bude přínosem pro celý náš kraj.