Pardubičtí silničáři jsou na zimu připraveni

Při pohledu z okna je jasné, že letní teploty jsou dávno pryč. Na dveře nám za chvíli bude klepat zima. Jako řidič ročně najezdím desetitisíce kilometrů. Nejen do Prahy, ale i po našem krásném kraji. Není tak divu, že mě osobně zajímá, jak je Správa a údržba silnic Pardubického kraje připravená na letošní zimu?

V našem kraji máme celkem 3 121 kilometrů silnic II. a III. třídy. Věděli jste ale, že během zimy je udržováno „pouze“ 2 988 kilometrů z nich? Zbývajících 133 kilometrů jsou sporadicky využívané cesty, které mají malý dopravní význam. Vzhledem k tomu, že nejsou využívány ani pro hromadnou linkovou přepravu, tak nejsou v zimních měsících udržované. Finančně by se to nevyplatilo.

Všechny aktuální informace o sjízdnosti silnic řidiči naleznou na webových stránkách www.suspk.cz. V tomto ohledu musím ocenit práci radního pro oblast dopravy Michala Kortyše, který klade důraz, aby aktuální informace byly zadávány přímo do webové aplikace Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku, a také na centrální dispečink zimní údržby na krajském ředitelství Správy a údržby silnic.

Věřím, že během zimních měsíců zvládnou silničáři včas reagovat na aktuální počasí a pokud vzniknou problémy, tak že je co nejrychleji vyřeší. A jen pro zajímavost doplňuji, že na více než polovině z celkové silniční sítě (1 654 kilometrů) bude probíhat údržba chemickými rozmrazovacími materiály. Na 1 154 kilometrech bude použita inertní technologie a na 188 kilometrech se budou využívat pouze pluhy. Jak jsem již uvedl, 133 kilometrů silnic nebude udržováno vůbec.