Platforma zákonodárců na obranu evropské kultury a jejich hodnot

Možná jste už slyšeli o nové poslanecké platformě. Autorem této myšlenky je poslanec a můj kolega Zdeněk Soukup. Ve zkratce se jedná o volné uskupení poslanců a senátorů napříč politickým spektrem s jedním cílem – obrana evropské kultury a jejich hodnot. Platforma už nyní má přibližně 40 členů a já jsem jedním z nich. Ptáte se, jestli to má smysl? Odpověď je jasná – ANO, určitě má!

Její základní směřování je dané „desaterem“, kde definujeme, co je evropská kultura, a jak ji hájit. A právě ztotožnění se s desaterem je jedinou podmínkou k tomu, aby se poslanec/senátor mohl stát členem platformy. Desatero považuje za určující tu kulturu ve střední Evropě, která vychází z řecké filozofie, římského práva, judaisticko-křesťanských tradic a myšlenek humanismu. Vyznávání jiných náboženství je věcí soukromou a nesmí se dostat do konfliktu s evropským právním pořádkem a zvyklostmi.

1. Ve středoevropském prostoru je určující kultura, vycházející z řecké filosofie, římského práva, judaisticko- křesťanských tradic a myšlenek humanismu.
2. Vyznávání jiných náboženství, kultů a tradic je záležitostí soukromou. Nesmí se dostat do konfliktu s evropským právním pořádkem, s evropskými etickými normami a zvyklostmi
3. Definitivní odmítnutí konceptu multikulturalizmu
4. Odmítnutí trvalých přerozdělovacích kvót pro přijímání migrantů
5. Zásadní nesouhlas se zrušením vízové povinnosti pro země, které nesplní dané podmínky EU
6. Přijímat uprchlíky před válečnými konflikty jenom v případech, kdy není možná účinná pomoc v regionu jejich původu
7. Požadovat od migrantů maximální míru integrace do společnosti
8. Usilovat o zachování EU a Schengenského prostoru; pokud to přímo neohrozí integritu, zájmy a životní styl obyvatel ČR. Upevňovat postavení a autoritu V4
9. Upevňovat obranyschopnost Evropy i ČR
10. Vrátit do všech stupňů vzdělávání výuku hodnot Západní civilizace - antické a biblické dějiny, křesťanství, renesance, osvícenství, základy demokracie, etika, estetika, smysl svobody, principy kreativity

Platforma chce co nejdříve zařadit do programu jednání Poslanecké sněmovny bod o odstoupení od smlouvy Evropské unie s Tureckem. Dohoda obsahuje mimo jiné bezvízový styk s Tureckem a počítá především s navracením nelegálních uprchlíků z Řecka do Turecka a zároveň s přijímáním syrských uprchlíků z Turecka v zemích Evropské unie. Na jednání platformy jsme se shodli na tom, že by český Parlament měl uznat arménskou genocidu, podobně, jako to již udělalo například Německo.

Platforma nezpochybňuje proevropské směřování ČR. Zároveň ovšem odmítá slepé přijímání rozhodnutí, která mohou mít pro ČR fatální důsledky. To platí především o připravovaných směrnicích na sjednocení azylové politiky a sjednocení sociální politiky všech zemí EU. Jejich přijetí by ve svých důsledcích znamenalo, že i ze středoevropského prostoru se stane cíl migrantů. Přijetí těchto směrnic, za současného znění Lisabonské smlouvy, nedokáží země jako ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko zabránit.

Společně s kolegy jsme platformu „oživili“ před měsícem. Během letních dnů dáváme dohromady první myšlenky a konkrétní návrhy, jak v problematice nebezpečné imigrace postupovat. Rozumně, korektně a férově – na druhou stranu efektivně, účinně a bez kompromisů. Budu rád, když mi i Vy zašlete své podněty, nápady a tipy. Bereme každý dobrý názor!