Po bezpečnostním auditu přestavba křižovatky Dašická/na Drážce

Křižovatka na Drážce, rekonstrukce nadjezdu k nemocnici nebo problematika autoškol. Právě o těchto tématech jsem nedávno jednal s vedoucím odboru dopravy města Pardubice Vladimírem Bakajsou. Osobně toto jednání o vazbě komunální dopravy a její výstavby na zákony a financování od SFDI hodnotím velmi pozitivně. Dohodli jsme se na několika konkrétních projektech v Pardubicích, kterým právě já mohu pomoci.

Beru to jako důkaz toho, že výkon funkce poslance a zároveň i pardubického zastupitele má smysl a je to obrovská výhoda. Díky tomu vím, nejenom to, co skutečně občany trápí a jaké máme v kraji problémy, ale současně mohu tyto problémy řešit přímo, a to na nejvyšší politické úrovni.

Jedním z projektů, o kterých jsme debatovali je i křižovatka Dašická/na Drážce. Shodli jsme se, že je nebezpečná. Proto chceme, aby byl proveden bezpečnostní audit a na základě jeho výsledků tuto křižovatku přestavět. Byl jsem nepříjemně překvapen, když jsem se dozvěděl, že už jednou byla krůček od toho, aby zde byl vybudovaný kruhový objezd. A co tehdy zasáhlo? Bohužel zájmy tehdejších politiků a lidí, kteří mají pozemky v okolí. Je to velká škoda! A teď se to pokusíme napravit.

Dokážu si představit zpomalující a bezpečnostní prvky, lepší řešení světel a odbočování. Někdo může namítat, že takováto opatření jsou nedostatečná, ale přestavba na kruhový objezd nemá smysl. Až bude dostavěn SV obchvat, stane se z ní silnice II. třídy s nižší intenzitou.

Dalším z bodů jednání byla rekonstrukce nadjezdu k nemocnici. Díky aktuální novele zákona o SFDI (více informací zde), které jsem zpravodajem a také autorem několika pozměňovacích návrhů, bude možné tuto akci spolufinancovat od státu. V dubnu budu v Praze jednat o možnostech financování a jejich zajištění. Na základě výsledku hned poté připravíme projekt. Rekonstrukce je skutečně potřebná, protože nadjezd je v havarijním stavu. Současně plánujeme i propojení “rychlodráhy” na tuto silnici k nemocnici. Pro řidiče je tedy skvělé, že bude možné sjet a připojit se přímo.

Závěrečným bodem programu byla problematika autoškol. Osobně se setkávám s nervozitou ohledně výkladu novely zákona o autoškolách a zkoušek na motocykly. Pan Bakajsa mě ale ujistil, že v Pardubicích je vše v pořádku. Město má vlastní vysílačky na elektronickou komunikaci nebo zkušební cvičiště, za což patří poděkovaní UAMK. Pardubice mě ujistily, že tento můj vlastní pozměňovací návrh má smysl, a že v praxi bude fungovat.