Podpořme občanské a obecní projekty obnovitelných zdrojů

Výroba elektřiny v přímém vlastnictví občanů by mohla změnit stávající model celé energetiky. Projekty, v nichž obce či družstva vlastní a provozují energetické zdroje už vznikají po celé Evropě a jejich působení je velmi úspěšné. Souhlasím s tím, že bychom si elektrickou energii měli zajistit mixem zdrojů, který bude založen na rostoucím podílu nejen jaderné energetiky ale i obnovitelných zdrojů a naopak postupném poklesu hnědouhelných elektráren.

Pokud jste četli náš volební program, tak jste si možná všimli důležité věty o tom, že chceme zásadně zjednodušit podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Chceme se do toho pustit, začneme v Hospodářském výboru – a už nyní víme, jaké jsou dvě hlavní překážky, které tomu brání.

Potřebujeme novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, ve které zavedeme rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například větrné elektrárny). Rovněž je nezbytné ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem připravit tarifní podmínky pro samovýrobce, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj samovýroby.
Díky tomu bude snazší pro spotřebitele energie vyrábět vlastní čistou elektřinu (z malých střešních fotovoltaik a obecních větrných elektráren). Navíc by obce, občané a zemědělci měli dostat možnost ovlivnit podobu projektů větrných elektráren ve svém okolí a z nich profitovat.

K čemu to povede? Posílíme tím rozvoj malé ekologické energetiky. Vznikne nový zdroj příjmů obcí, zemědělců a rodin a to díky účasti v lokálních a regionálních projektech. Zvýší se energetická bezpečnost regionů i státu, využíváním domácích zdrojů energie. A přinese to několik tisíc pracovních míst napříč Českou republikou.

Pokud namítáte, že nám hrozí další solární tunel, tak se nebojte. Připomenu, že v roce 2013 byla zastavena podpora pro všechny zdroje vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů s výjimkou malých vodních elektráren. Postupně byla obnovena podpora pro biomasu, bioplyn i částečně pro malé fotovoltaické elektrárny. Elektřina z větru - nejlevnější způsob výroby čisté energie - zůstává dosud bez podpory a nové projekty od roku 2014 nevznikají.

Ještě jedna zajímavost. Čisté obnovitelné zdroje nemohou zatím bez podpůrných mechanismů konkurovat elektřině vyráběné v uhelných elektrárnách. Ovšem tento zdroj energie je podporován tím, že neplatí miliardové škody způsobené na životním prostředí a zdraví občanů. Pokud by totiž uhelné elektrárny tyto škody přímo platily, elektřina z uhlí by byla dražší než z větru.

Ceny malých střešních fotovoltaických systémů klesly tak, že se již domácnostem, obcím i podnikatelům začíná vyplácet si je pořizovat. Ekonomická návratnost je dána úsporou za elektřinu ze sítě a provozní podpora není potřeba. Motivovat poptávku pomáhají dotace z Nové zelené úsporám a fondů EU. Platné strategické dokumenty předpokládají, že do roku 2030 díky nárůstu fotovoltaických instalací, přibydou k dnešním přibližně 20 tisícům samovýrobců další statisíce. Těmto změnám v provozování a financování sítí bude potřeba přizpůsobovat nastavení elektrických tarifů tak, aby distribuční společnosti byly schopny provozovat sítě a zároveň nedošlo k diskriminaci žádných zákazníků. Bude tedy potřeba v příštích letech stanovení motivačního a spravedlivého cenového tarifu.

Sečteno a podtrženo. Obecní a komunitní ekologické elektrické zdroje podle mého názoru mohou mít světlou budoucnost. Tato myšlenka se mi líbí a v dohledné době bych ji rád začal podporovat na půdě Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. A jaký je váš názor?