Pokud PPP D4 osvědčí, může být tato forma financování využita i na D35

V roce 2023 skončí financování z OPD2. Laicky řečeno to znamená, že budeme muset stavět například dálnice nebo železnice primárně z vlastních zdrojů. Na tuto skutečnost se musíme připravit a testovat alternativní způsoby financování. Jedním z nich je i partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP), kterému jsme se věnovali na nedávném sněmovním podvýboru pro dopravu v souvislosti s dálnicí D4.

Skvělá zpráva, první dálniční PPP projekt v Česku je blízko k realizaci. Cílem je dostavět chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Soukromá společnost by pak měla na starost i provoz a dlouhodobou údržbu nové dálnice.

Vláda rozhodla, že se bude tato dálnice realizovat formou tzv. PPP. Osobně se mi tento způsob velmi zamlouvá. Je férové zmínit, že s PPP projekty nemáme prozatím žádné výrazné zkušenosti. PPP jsme zkusili dvakrát a nedopadly příliš dobře. Z tohoto pohledu jsem rád, že současné přípravy vedou velmi zkušení profesionálové z oboru.

Proč Vám o tom ale vlastně dnes píšu. K úspěšnému dotažení PPP projektu D4 jsme udělali další důležitý krok. Ministerstvo dopravy vybralo vítěze tendru na tento projekt. Nejvýhodnější cenovou nabídku předložilo francouzské sdružení DIVia. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká firma Eurovia.

Zajímá Vás, co to vlastně znamená v praxi? DIVia vybuduje 32 kilometrů nové dálnice, kterou bude spravovat udržovat po dobu 25 let. Jakmile tato doba uplyne, odevzdá ji v perfektním stavu státu. Kromě toho se Sdružení firem taktéž zavázalo, že bude provádět rekonstrukce a dovybaví stávající úseky o délce 16 kilometrů o moderní dálniční technologie.

Jednou z největších PPP je skutečnost, že platby budou časově rozloženy. Dálnici budeme splácet 25 a platit začneme teprve tehdy, až bude celá dálnice postavena a odevzdána k provozu. Navíc je důležité zmínit, že financování je nastaveno tak, aby provozovatele motivovalo k bezproblémovému fungování. Jednoduše pokud dálnice nebude fungovat, ztratí část peněz.

Ptáte se, jaký je další „jízdní řád“? V těchto dnech probíhá lhůta pro uplatnění námitek od dalších účastníků, která končí těsně před Vánocemi - 21. prosince. Pokud se neobjeví žádný výrazný problém, pak ministerstvo dopravy pošle návrh smlouvy ke schválení vládě a následně Poslanecké sněmovně. Předpokládám, že stavební práce na D4 by mohly začít na jaře příštího roku.

Věřím, že se tato forma spolupráce soukromého a veřejného sektoru osvědčí a bude v terénu fungovat. V zahraniční se jedná o zcela běžnou formu výstavby dopravní infrastruktury (například ve Francii). Jsem proto optimistou a věřím, že i u nás se konečně povede a osvědčí. Pokud ano, mohla by právě tato forma financování být využita i v našem kraji. Konkrétně například pro dostavbu chybějících úseků dálnice D35.