Poslanci se seznámili se stavem příprav VRTek

Dopravní podvýbor je odborná platforma, která sdružuje dopravní experty ze všech parlamentních stran. Minulý týden jsem svolal první zasedání tohoto podvýboru, kde jsme mimo jiné diskutovali i o výstavbě vysokorychlostních tratí. Loňský rok byl z tohoto pohledu velmi úspěšný. Poslanecká sněmovna totiž přijala můj návrh na usnesení k urychlení a skutečnému zahájení výstavby rychlé železnice.

Myslím si, že kdo sleduje vývoj v této oblasti, musí mít radost. Dosud totiž platilo, že politici o výstavbě VRTek pouze mluvili a nic se ve skutečnosti nedělo. To už ale neplatí. Přípravy na výstavbu vysokorychlostních tratí běží a jsou v plném proudu.

Jednou z dobrých zpráv je skutečnost, že se Česko dohodlo s Německem na trati do Drážďan a na tunelu pod Krušnými horami. V tomto směru už máme vzájemně odsouhlasenou trasu železnice a probíhá tvorba úvodního materiálu celé stavby: tzv. studie proveditelnosti.

Velmi intenzivně spolupracuji se SŽDC. Společně jsme se shodli na tom, že „vagón byl odbrzděn a rozjel se“. Tím to ale nesmí skončit. Naopak. Musíme zrychlit. Zajímá Vás, co nás čeká a jaké jsou dvě nejbližší překážky, které musíme zdolat?

Problém máme na hlavní páteřní trati Praha – Brno. UOHS bohužel blokuje zadání soutěže na projektanta Studie proveditelnosti, která je naprosto klíčovým materiálem pro všechny budoucí kroky ve výstavbě. Díky této studii se dozvíme například trasu přes Vysočinu, směr výjezdu z Prahy nebo zapojení VRT do uzlu Brno. Právě kvůli této důležitosti a nutnosti precizní práce a přípravy musí SŽDC klást vysoké nároky na dodavatele a mít v soutěži opravdu přísná pravidla.

Bohužel u ÚOHS si stěžoval neúspěšný uchazeč, který nevyhrál. To neznamená nic pozitivního, protože kvůli tomu dochází ke zpoždění a celá záležitost se táhne již několik měsíců. Osobně mám pocit, že úřad nekoná a evidentně nemá „tah na branku“ v tom, aby věc férově a otevřeně dořešil. To považuji u takto strategického kroku, který má význam pro celou ČR za neodpovědný přístup. Proto budu v rámci svých možností apelovat na úřad, aby zrychlil své konání.