Poslanecký výjezd na Lanškrounsko

Věděli jste, že lanškrounský zámek byl původně augustiniánský klášter postavený v roce 1393 a na zámek byl přestaven teprve až po husitských bouřích? Přiznám se, že já osobně jsem to nevěděl a zjistil jsem to, až teprve při nedávném poslaneckém výjezdu. Jak už samotná „zajímavost“ napovídá, tentokrát jsem zavítal do Lanškrouna a pokračoval dále do České Třebové. Nezapomněl jsem ale ani na menší obce, jako je například Sopotnice. Během své cesty jsem zjistil celou řadu podnětů a inspirací, které bych rád využil ve své další práci pro náš kraj. Například Lanškroun nutně potřebuje silniční obchvat, Českou Třebovou čeká růst místního železničního nákladního dopravce Metransu a Sopotnici trápí kvalita nové silnice.

 

Rozbité silnice, přípravy staveb nebo problémy podnikatelů bohužel neberou ohled na to, zda je, nebo není koronavirová pandemie. Statistiky a čísla ukazují, že nákaza je postupně na ústupu. S pokorou a respektem jsem obnovil své pravidelné výjezdy po Pardubickém kraji, abych se mohl setkávat s místními obyvateli, podnikateli a starosty/kami.

 

Moje cesta tentokrát začala v Lanškrouně. Přiznám se, že jsem až dosud tohle krásné město s bohatou historií příliš neznal. Po své nedávné zkušenosti musím říct, že je to ohromná škoda, protože tohle místo mě doslova chytlo za srdce. Všem osobně doporučuji jeho návštěvu. Například již zmiňovaný zámek nebo místní „Lanškrounské rybníky“ jsou opravdu místy, které stojí za vidění.

 

Z Lanškrouna si ale odvážím i jeden „osobní úkol“. Město potřebuje na jihu a jihozápadě silniční obchvat. Jedná se o přeložku silnice I/43 od budoucí dálnice D35 směrem na Polsko. Z pohledu přípravy stavby je projekt na samotném počátku, protože zatím má pouze posouzení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA). V Lanškrouně mě rovněž zaujala Střední škola zemědělská a veterinární, která plánuje nové stáje a kolbiště. Pokud budu mít do budoucna příležitost, rád bych tuto snahu a aktivitu podpořil.

 

Jestli sledujete moji práci, pak víte, že jsem duší nadšený železničář. V České Třebové jsem proto navštívil firmu Metrans. Myslím, že většina z Vás ji dobře zná. Jedná se o velkou mezinárodní nákladní železniční společnost, která chce v současnosti rozšířit svůj terminál. Vím, že někteří místní obyvatelé se obávají, že kvůli tomu dojde k nárůstu intenzity kamionové dopravy v okolí města. Osobně jejich obavám rozumím a setkal jsem se proto s vedením společnosti. Po seznámení se s jejich plánem jsem by ubezpečen, že k ničemu takovému nedojde. Zazněly opravdu pádné argumenty, které byly podložené jasnými čísly a myslím si, že jakákoliv obava je tak zcela zbytečná.

 

A konečně, Sopotnice! Vím, že spousta z Vás si teď říká, kam že jsem se to vlastně vydal. Doporučuji Vám tohle místo ale navštívit. Každoročně se zde koná „Sopotnický pecen“, kdy zde pečou chleba v peci tak, jak ho znali naši předkové. Tentokrát jsem do Sopotnice zavítal zcela jiného důvodu – místní komunikace I/14. Silnice má jisté nedostatky, o kterých jsem se byl osobně přesvědčit. Stavba zatím není předána a budu proto pečlivě sledovat a kontrolovat práci ŘSD.

 

S touto výzvou bych se rád obrátil i na Vás a požádal o pomoc. Pokud zjistíte nějaké nedostatky na silnicích v Pardubickém kraji, ozvěte se mi. Každý z nás odvádí ze svých platů a mezd daně, které míří i do rozvoje a údržby dopravní infrastruktury. Jsem přesvědčený o tom, že za naše peníze máme dostat adekvátní služby od státu a chci proto tyto záležitosti pečlivě hlídat a v případě potřeby požadovat jejich nápravu. Tak co, připojíte se k této výzvě?