Potvrzeno, na opravy krajských silnic II. a III. tříd poputují v příštím roce miliardy korun!

Financování oprav silnic II. a III. tříd je každoročně velkým tématem. Myslím, že není potřebné jejich zbídačený stav dlouze popisovat. Už v létě jsem upozorňoval, že stav mnohých z nich v našem Pardubickém kraji je katastrofální. V příštím roce bude navíc tato debata umocněna zrušením tzv. superhrubé mzdy, v důsledku čehož dojde k poklesu i v příjmech v krajských rozpočtech. Obavy řidičů však nejsou na místě. Naše vláda totiž opravy silnic nižších tříd podpoří miliardami korun!

Možná ještě máte v živé paměti mé video z letošního léta, na kterém jsem upozorňoval na zbídačený stav silnic nižších tříd v našem kraji. Osobně jsem přesvědčený, že náš kraj by měl peníze na jejich údržby a opravy rozdělovat spravedlivěji po celém kraji, nikoliv pouze v okolí Dolní Moravy. Z tohoto pohledu rozumím obavám některých řidičů, že v důsledku zrušení superhrubé mzdy nebude na opravy silnic nižších tříd.

Rozumím tomu, že ne každý musí být nutně v detailu této problematiky. Na vysvětlenou proto dodávám, že rozpočty samospráv (obcí a krajů) jsou částečně tvořeny z tzv. sdílených daní. Tím, že lidem snížíme daně, tak logicky dojde k poklesu v jejich výběru. Obce i kraje se musí na tento pokles připravit a hledat úspory.

Vím, že někteří krajští politici už teď velmi ostře proti tomuto kroku vystupují. Nejsem však přesvědčený, že jim jde skutečně o blaho občanů. Nejde. Celé to na mě spíše působí tak, že se obávají poklesu příjmů a v důsledku toho diplomaticky řečeno už nezbyde na věci, které opravdu nejsou nutné.

Zpátky ale k tématu. Jsem rád, že naše vláda ANO a ČSSD se rozhodla podpořit kraje a na opravy silnic nižších tříd vyčlenila čtyři miliardy korun, které jsou připraveny v rozpočtu SFDI. Jedná se tak o jeden z dalších mimořádných příspěvků, které krajům poskytujeme už od roku 2015. Do roku 2019 jsme tímto způsobem vynaložili více než 20 miliard korun, což rozhodně není zanedbatelná částka.

Letos je to vůbec poprvé, co je tato suma na opravy zakomponována přímo v rozpočtu SFDI. Tato skutečnost je důležitá, protože všechny kraje díky tomu dopředu ví, s jakou částkou mohou počítat.  Díky tomu mohou své investice lépe naplánovat. Vedle dalších možností financování, jako jsou evropské zdroje REACT, RECOVERY apod., se tak jedná o další formu podpory. Jsem rád, že v této složité době pokračujeme v pomoci krajům, a to navzdory poklesu ekonomiky a příjmů státního rozpočtu.