Potvrzeno! Z Pardubic doplujeme přes Hamburk až do Severního moře

Tuhle zprávu by neměl přehlédnout žádný obyvatel našeho kraje. Vláda totiž schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě. Jedná se o zásadní krok, díky kterému dojde ke splavnění Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Logicky se tak zde otevírají nové možnosti pro využití Labe k dopravnímu využití a zachování cenného přírodního prostoru.

Labe patří mezi nejvýznamnější české řeky. Bohužel jejímu většímu využití zejména z pohledu ekologické vodní dopravy nebo cestovního ruchu brání v některých místech problémy s její splavností. Tomu by ovšem již brzy mohl být konec. Česká vláda totiž uzavřela s německou vládou dohodu, podle které se zavazuje zajistit potřebnou hloubku pro plavbu v problematických úsecích. Jedná se o důležitý okamžik, protože Česko díky němu získává jistotu z pohledu plánování investic do vodní dopravy a související infrastruktury.

Na české straně mají být na úseku Labe od Ústí nad Labem až ke státním hranicím mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo připraveny parametry plavební dráhy vyplývající z aktuálně platných koncepčních dokumentů v oblasti vnitrozemské plavby. V návazném úseku na úseku mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem pak budou zajištěny stávající parametry vodní cesty s plavební hloubkou 230 cm a současně v úseku mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi opatření s cílem umožnit plavební hloubku 230 cm až do cílového přístavu v Pardubicích.

Jedná se o další krok do mozaiky, na jejímž konci by mohly Pardubice plnit roli velkého multimodálního uzlu propojující železniční, silniční, leteckou a vodní dopravu a těžit tak z celé řady vyplývajících výhod a ekonomických benefitů. Jsem rád, že i já jsem mohl v tomto ohledu přispět svým dílem práce. Dlouhodobě totiž osobně spolupracuji s Pardubickým krajem na přípravě multimodálního překladiště Dopravní uzel Pardubice (DUP), které má ambici z Pardubic a blízkého okolí vytvořit multimodální logistické centrum propojující silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu.

Centrem DUPu by mělo být multimodální logistické centrum. Toto překladiště bude součástí přístavu u Labe, ke kterému bude přivedena železnice od nádraží z hlavního koridoru a také silniční propojky od silnic první třídy ve městě. Velkou výhodou je také krátké přímé napojení pro cargo dopravu rovnou na letiště. Jinými slovy – v Pardubicích vznikne naprosto unikátní a v Česku jediné místo, kde budou propojeny všechny čtyři existující módy dopravy

V souvislosti se splavněním Labe se mě spousta z Vás ptá na projekt Dunaj – Odra – Labe. V tomto případě je můj názor už 25 let (od dob vysokoškolských studií na DFJP) konzistentní a neměnný. Tento projekt v Pardubickém kraji odmítám a považuji ho za zbytečný. Labe by se mělo splavnit jen a pouze do Pardubic (viz výše uvedené) a dále by se v budování nějakého kanálu nemělo pokračovat.  

Závěrem bych rád poděkoval panu ministrovi Karlovi Havlíčkovi a také jeho náměstkovi Janovi Sechterovi, kteří odvedli výbornou práci. Je potřeba totiž zmínit, že se v tomto směru nejedná o první iniciativu. Ministerstvo dopravy totiž se svým německým protějškem uzavřelo v roce 2006 společné prohlášení o spolupráci a dopravních cílech. Avšak ve smyslu mezinárodního práva se nejednalo o závazný dokument. Z tohoto pohledu je tak nově uzavřená dohoda zcela zásadní.