Povede Dopravní uzel Pardubice k dalšímu rozvoji města?

Myšlenka Dopravního uzlu Pardubic (DUP) není sice nová, ale osobně ji považuji za ambiciózní. Pardubice mají velmi strategicky výhodnou polohu, díky nebývale výhodnému křížení hlavních železničních tratí, napojení na dálniční síť, provozuschopnému letišti nebo dokončení splavnění Labe. Pardubický kraj a Ministerstvo dopravy společně podepsali memorandum, které stvrzuje spolupráci při přípravě a realizaci důležitých dopravních staveb.

Zhruba před měsícem vznikla studie k DUP, která bude představena na společné schůzce vedení Pardubického kraje a města 6. června 2016. Jedná se o jakýsi „jízdní řád“, který bude představovat návod pro budování různých druhů dopravy. Je potřeba zajistit koordinaci mezi jednotlivými zástupci, tedy městem Pardubice, Pardubickým krajem, Správou železniční a dopravní cesty, Ředitelstvím vodních cest, Ředitelstvím silnic a dálnic.

Velkým problémem je v současné době řešení otázky splavnosti Labe, které je zatím v nedohlednu. Evropská komise (EK) má velké požadavky na ochranu životního prostředí a v této souvislosti dospěla k tomu, že se v Přelouči nachází chráněná oblast Natura. Tento fakt prakticky znemožňuje výstavbu kanálu. Vyřešení této situace bude úkolem pro ministry životního prostředí a dopravy. Jak o kanálu v Přelouči, tak i o kanálu v Děčíně budou muset společně jednat s EK o udělení výjimky.

Řešení spočívá v tom, že navrhnou tzv. kompenzační opatření. Nezávisle na něm bude Pardubický kraj v přípravě dalších míst vodní cesty. Nejblíže realizaci je oprava a zvednutí historického mostu ve Valech. Tento projekt je hotov, most se má zvednout na průjezdnou výšku. Kraj se na této stavbě bude podílet částkou okolo 40 milionů korun, zbytek financí se snažím zajistit já na SFDI – a blížíme se dohodě.

Studie řeší i klíčový prvek DUP –přístav v Pardubicích. Původní plány sice počítaly s levým břehem, nyní je ale ve hře i „pravobřežní“ varianta. Podle mě je výhodná, protože odstraní ekologické zátěže. Navíc se vybuduje v přirozeném prostředí bývalého slepého ramene. Další výhodou je fakt, že je lépe a levněji napojitelná na silniční síť (I/36 u Doubravic a následně I/37 na HK a směrem na D11). Díky tomuto bude možné se úplně vyhnout přetíženímu středu města.

Dalším cílem je zklidnění dopravy na přeložce I/36 tak, abychom směřovali nákladní dopravu po dálnici D11 do Opatovic a pak po hradubické I/37. I tento cíl je součástí memoranda. V tuto chvíli se zpracovává prováděcí případová studie, která se zabývá možnostmi proveditelnosti, kterou zadalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a bude hotová do léta letošního roku.

Studie pracuje s pěti variantami, například se jedná o převod silnic ze státu na kraj (tím pádem ze silnice I. třídy na silnici II. třídy. S tím ovšem souvisejí stavebně technické úpravy (zúžení, vjezdové brány do obcí apod.) Rovněž se nabízí možnost, že si ŘSD ponechá tuto silnici a provede úpravy samo. Ve hře je také varianta zjednosměrnění přeložky I/36.

Naopak ve směru na východ bude I/36 posílena. Chystá se obchvat (přeložka) kolem Sezemic. Ta se odpojí od stávající trasy na Hůrkách (u střelnice[), objede Počápelské chalupy a Sezemice. A do D35 se napojí na kruhové křižovatce hned vedle obce Časy.

Co se týká trati v úseku Hradec Králové – Pardubice, tak bude rozdělena do několika etap. První úsek dvojkolejná trať Opatovice (mimo) – Stéblová je už hotový, ale není v ní zahrnuta stanice Opatovice. Úsek je už předán a funguje skvěle. Spěšné vlaky tam jezdí rychlostí až 160 km/h.

Druhý úsek je mezistaniční Stéblová – Rosice (včetně), který končí 1,5 km před Pardubicemi. Nyní probíhá soutěž na zpracovatele dokumentace. Samotné zahájení stavby plánujeme na přelomu let 2017/18. Předpokládaný termín dokončení je do roku 2020.

Třetí úsek je Hradec Králové – Opatovice (včetně). Soutěž na dodavatele dokumentace již proběhla a nyní probíhá její zpracování. K zahájení stavby by tak mohlo dojít v druhé půlce roku 2017. A konečně - uzel Pardubice. Stav příprav je obdobný jako u druhého úseku. Nyní probíhá soutěž na zpracovatele projektové dokumentace a samotná výstavba by mohla začít na přelomu let 2017/18.