Prázdninový provoz v Pardubicích zkomplikují uzavírky. Na omezení se musí připravit řidiči i cestující MHD v Pardubicích.

S příchodem letních měsíců se Pardubičané musí připravit i na dvě desítky dopravních omezení, která se dotknou jak řidičů, tak cestujících MHD. Provoz budou komplikovat opravy vozovek. Omezení se budou týkat například křižovatky u Parama. Během léta rovněž budou probíhat stavební práce na kruhové křižovatce a rozšiřování komunikace I/37. Taktéž se řidiči dočkají definitivního zrušení vyhrazených jízdních pruhů v centru Pardubic.

Na květnovém zasedání se naši kolegové radní rozhodli zrušit na základě monitoringu dopravy vyhrazené pruhy pro městskou hromadnou dopravu a složky integrovaného záchranného systému, které doteď fungují třeba na Sukově třídě nebo na Masarykově náměstí. Všichni obyvatelé Pardubic vědí, že se jedná o nejfrekventovanější místa a doprava zde kolabuje prakticky při každé ranní nebo odpolední špičce a současná dopravní situace je tak neúnosná. Osobně jsem hlasoval pro zrušení pruhů, navíc mě v tomto přesvědčení utvrdilo mnoho názorů obyvatel Pardubic.

Zkušební provoz bez vyhrazených pruhů probíhal už od konce loňského roku. Odbor dopravy nedávno zveřejnil výsledky tohoto pozorování, které dávají kritikům vyhrazených pruhů za pravdu. Zpoždění MHD nebo osobních vozidel během dopravní špičky se neodvíjí od (ne)vyhrazených pruhů, ale zejména od kapacity křižovatky u zimního stadionu nebo s některými přechody, které nemají světelnou signalizaci. Z tohoto důvodu by měl vzniknout přechod pro chodce v úseku Masarykova náměstí se světelnou signalizací, včetně samotného tlačítka pro chodce. Doprava by tak měla být plynulejší a přecházení bezpečnější.

Nicméně zrušení vyhrazených pruhů není jedinou zprávou pro obyvatele Pardubic. Řidiči se musí připravit na komplikace u Parama, kde začne už příští týden (1. 7. 2016) výstavba úseku U Trojice. Ta sebou přináší mimo jiné i změnu dopravního režimu. Řidiči tak musí počítat, že dojde k uzavření propojky mezi silnicí I/37 Hradec Králové – Chrudim a silnicí I/2. Dobrou zprávou je fakt, že dojde k otevření sjezdu k nádraží, díky čemuž bude doprava do města snazší, nicméně kvůli uzavírce silnice I/2 se řidiči nedostanou jak na Duklu, tak ani na závodiště.

Další stavební práce budou probíhat na kruhovém objezdu a na rozšíření silnice I/37, které se protáhnout až do poloviny příštího roku. Nicméně výsledek bude stát za to. Po dokončení dojde k zlepšení dopravní situace ve městě i průjezdu od dálničního přivaděče směrem na Chrudim. A ptáte se, jak bude křižovatka u Parama vypadat po opravě?

Jednou z nejvýraznějších změn bude bezesporu nahrazení klasické křižovatky kruhovým objezdem. Rovněž zde vznikne nadjezd nad železniční tratí Praha – Česká Třebová nebo rozšíření vozovky o další dva jízdní pruhy přibližně v délce jednoho kilometrů. Dočkají se ale i cyklisté a chodci, protože vznikne i pěší cesta.