Přelouč: Nová pracovní místa ohrozí současné zaměstnavatele

V rámci pravidelných poslaneckých pondělků, které máme vyhrazené pro práci v kraji, jsem zavítal na Přeloučsko. Zde jsem se setkal s generálním ředitelem Elektrárny Chvaletice Lubošem Pavlasem a s představiteli místních firem. Hlavními tématy byla aktuální situace v této části Pardubického kraje, doprava a zaměstnanost.

Chvaletická elektrárna patří mezi největší zařízení svého druhu v České republice. Nedávno proběhla českými médii zpráva o hrozbě znečištění životního prostředí právě touto elektrárnou. Dnes jsem se proto setkal s panem generálním ředitelem Pavlasem, abych se informoval o skutečném riziku. Ubezpečil mě, že se rozhodně nejedná o znečišťování a už vůbec ne hrozbu. Chvaletická elektrárna se snaží z vlastního podnětu vytvořit taková opatření, aby při procesu výroby elektřiny vznikal co nejmenší podíl škodlivých látek, tzn. snaží se zakomponovat nejlepší dostupnou současnou technologii.

Osobně příliš nerozumím snahám aktivistů v souvislosti s Chvaletickou elektrárnou. Ti nerozporují nové technologie, ale zbrojí proti procesním krokům. V důsledku toho celý proces zpomalují, a tím zamezují efektivnějšímu fungování elektrárny.

Západní část Pardubického kraje trápí nedokončená silnice II/322. Silnice je od Pardubic do Přelouče v dobrém stavu, ale dále směrem na západ už tak dobrá není. To se musí změnit. Vnímám to jako velký úkol. Chci jednat s Krajským úřadem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, aby za finanční prostředky uvolněné Ministerstvem dopravy krajům opravilo tuto komunikaci.

V rámci pracovního výjezdu jsem se setkal se zástupci firmy SVOS Ta je názornou ukázkou úspěšných firem zdejšího regionu. Uchází se o zakázky nejen v zahraničí, například u mezinárodních organizací jako je OSN, ale i o zakázky vypsané českou armádou. Osobně takovéto firmy obdivuji. Pokud budu moci být jakkoliv nápomocen, rád tak učiním. Myslím si, že podobné firmy mají přínos nejen pro Přeloučsko, ale i pro celý Pardubický kraj, a proto je musíme podporovat.

Strojírenské firmy na Přeloučsku mají problém, jehož společný jmenovatel je vysoká poptávka po dělnických profesích. Jak firma SVOS, tak firma ELMET mají problém získat dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jednoduše na trhu práce nejsou. Například firma ELMET tento problém řeší spoluprací se střední školou a libereckou univerzitou. Nicméně tím to zcela nevyřeší. Navíc firmy mají reálné obavy i o současné zaměstnance, protože již brzy by zde měl vzniknout nový závod AVIA.

Na závěr programu jsem se setkal s ředitelkou Domova u fontány Danuší Fomiczewovou. Domov seniorů v Přelouči je naprosto ukázkový. Paní ředitelka říká, že chce, aby toto zařízení bylo klienty vnímáno podobně jako lázně, spíše než jako domov důchodců. A tato atmosféra je zde skutečně cítit, což jsem poznal na vlastní kůži během debaty se seniory.