Premiér Babiš potvrdil dostatek finančních prostředků pro modernizaci železničního uzlu Pardubice

Modernizace pardubického hlavního nádraží a souvisejícího železničního uzlu Pardubice patří mezi historicky nejvýznamnější investiční akce Správy železnic. I z tohoto důvodu jsme se společně s premiérem Andrejem Babišem a generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou dnes vydali na „inspekční den“ a na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak probíhají stavební práce přímo v terénu.

Projekt modernizace železničního uzlu Pardubice a hlavního vlakového nádraží má ohromný dopad nejen na náš Pardubický kraj, ale na celou českou železnici. Touto investiční akcí totiž snížíme negativní vlivy železniční dopravy na životní prostředí a zdraví Pardubáků, ale také zvýšíme bezpečnost na železnici i samotných cestujících. Kromě toho samozřejmě zlepšíme dopravní dostupnost jednotlivých částí krajské metropole.

Víte, že současná čtyři pardubická nástupiště se o jedno rozšíří a prodlouží se k němu oba stávající podchody? Propojení železnicí oddělených částí města zajistí nová lávka, kterou nám desítky let slibovali předchozí politici a až teprve s příchodem hnutí ANO se věci daly do pohybu.

V této souvislosti bych rád také vyzdvihl práci primátora Pardubic Martina Charváta, se kterým se nám úspěšně podařilo dosáhnout unikátní dohody, která v Česku prakticky nemá obdoby. Město Pardubice díky tomu za lávku na Duklu prakticky nic nezaplatí a náklady budou z drtivé části hrazeny ze strany státu. Myslím, že je to skvělá zpráva ukázka toho, jak může poslanec a současně i regionální politik pomoci svému regionu.

Zpět ale k samotné modernizaci, kde práce probíhají podle plánu a prakticky každý den jsme svědky výrazného pokroku. Neměli bychom také zapomínat na to, že v nádražním prostoru vznikne autobusový terminál a nový parkovací dům, který konečně jednou pro vždy vyřeší problém s nedostatkem parkovacích míst pro automobily.

Co říct na závěr? Největším problémem všech vyjmenovaných investic obecně vždy bývá nedostatek finančních prostředků. V případě státních investičních akcí ovšem obavy nejsou na místě. Pan premiér Babiš dnes potvrdil, že s tyto projekty peníze budou a státní rozpočet s nimi počítá. Je to skvělá zpráva a významný ekonomický impuls pro náš region.