Přestaňme politikařit a sbírat laciné politické body!

Není to tak dávno, co se ve veřejném prostoru objevily informace o tom, že společnost East Bohemian Airport (EBA) je v krizi a hrozí jí bankrot. Tyto nepodložené spekulace vyvolaly zejména dvě skutečnosti. Jednak rozhodnutí irské nízkonákladové společnosti o zrušení pravidelné linky z Pardubic do Londýna a jednak omezení letecké dopravy v důsledku problému letadel Boeing 737 MAX. Skutečně hrozí zánik civilnímu leteckému provozu v Pardubicích? Nebo se jedná o další mediální „bublinu“, která nemá za cíl nic jiného, než laciné politické body?

Projekt civilního leteckého provozu v Pardubicích je mi od samotného začátku velmi blízký. Koneckonců minulé volební období jsem byl členem dozorčí rady EBA a podílel jsem se tak na chodu společnosti a na některých zásadních rozhodnutích, jako byla například výstavba nového letištního terminálu. Věřím tomu, že naše letiště má ohromný potenciál! A to nejen díky své poloze v srdci České republiky, ale také díky zapojení do budoucího multimodálního Dopravního uzlu Pardubice v oblasti nákladní letecké dopravy.

Investice a následný provoz nového terminálu Jana Kašpara představují skutečně obrovskou finanční částku. Je tak logické, že u takto vysokého objemu závazků jsme nevycházeli z vlastních úsudků, pocitů nebo předpokladů. Toto strategické rozhodnutí vzešlo na základě odborné studie, která jednoznačně prokázala, že letiště má potenciál a ekonomicky se tento projekt vyplatí. Musím se přiznat, že jsem si naivně myslel, že politická reprezentace bude táhnout za jeden provaz a společně tak v našem kraji vytvoříme silné letiště, které se v budoucnu může stát významným partnerem pražského letiště a centrem nákladní dopravy.

EBA, která je provozovatelem pardubického mezinárodního letiště, je vlastněna ze dvou třetin městem Pardubice a ze třetiny Pardubickým krajem. Bohužel jeho vrcholní představitelé nevynechají jedinou příležitost ke kritice tohoto společného projektu. To by samo o sobě ještě tak nevadilo, pokud by se jednalo o oprávněnou kritiku opírající se o reálná fakta – nikoliv pouze o emoce a data vytržená z kontextu. Samozřejmě je logické, že odchod Ryanairu není příjemnou zprávou, nicméně některá prohlášení zástupců Pardubického kraje jsou zbytečně pesimistická.

Společnost totiž s otevřením nového terminálu v polovině loňského roku počítala s nárůstem provozních nákladů. Ekonomika společnosti se tak, přes záporný výsledek hospodaření, vyvíjí v souladu s byznys plánem. Letiště je provozně soběstačné a na rozdíl od jiných regionálních letišť funguje bez jakýchkoliv provozních dotací. Jsem tak přesvědčený, že není žádný důvod k těm nejčernějším scénářům. Podle již auditovaných výsledků EBA za rok 2018 skončila se ztrátou 15,9 milionů korun, což je lepší výsledek, než se pro loňský rok očekávalo.

Vedení pardubického letiště v čele s ředitelkou Hanou Šmejkalovou se přitom snaží maximálně eliminovat dopady rozhodnutí Ryanairu a se společností jedná alespoň o částečném zachování pravidelné linky z Pardubic do Londýna, jejíž provoz hodlá společnost od července do října přerušit. Ředitelka Šmejkalová je přesvědčena, že se zcela určitě podaří zachovat charterové lety. A již dnes máme potvrzen nárůst zájmu od dalších cestovních kanceláří. Důvod je jednoduchý – pardubické letiště leží v blízké a velmi dostupné vzdálenosti pro desítky tisíc občanů a letních cestujících. Nejen z našeho kraje, ale také z Královéhradecka, Olomoucka nebo z Vysočiny.

Věřím proto, že konzervativní odhad vedení EBA na 90 tisíc cestujících v letošním roce bude nakonec pohodlně překonán. A že pardubické regionální letiště obhájí – navzdory zlým jazykům – svůj unikátní přínos pro rozvoj celého Pardubického kraje!