Příprava výstavby D43 pokračuje

Před rokem jsem jako předseda Spolku pro výstavbu dálnic D35 a D43 navrhl nový pohled na strategické plánování dálnice D43. Změna spočívá v tom, že výstavba dálnice D43 začne od severu směrem k jihu, tedy od Moravské Třebové směrem na Bořitov. Tento týden v Boskovicích proběhlo mimořádné shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Jednání se zúčastnil Luděk Sosna, ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy, který přítomné informoval o současném stavu příprav výstavby dálnice D43 v Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Téměř před rokem svolal Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 pracovní setkání v Moravské Třebové, kde jsem jako předseda Spolku inicioval nový pohled na strategické plánování dálnice D43. Jsem rád, že Ministerstvo dopravy vyslyšelo má slova a po mnoha letech slibů se skutečně příprava rozjíždí. Hlavním důvodem, proč jsem tento „severní“ pohled navrhl, jsou územní problémy v okolí Brna. Jedná se především o to, že plánované úseky D43 v Jihomoravském kraji stále nejsou zaneseny v územním plánu. Počítáme s výstavbou D43 od severního napojení na D35 směrem na Kuřim, kde je trasa v terénu stabilizovaná.

Strategický dokument Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje, který byl napaden žalobou, je platný. Krajský soud v Brně koncem roku 2017 zamítl žalobu na zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, bez nichž by pokračování příprav výstavby dálnice D43 nebylo možné. Z rozhodnutí mám radost, protože významně napomůže v další činnosti týkající se přípravy a výstavby této pro Pardubický i Jihomoravský kraj významné dálnice. Rozhodnutí soudu samozřejmě přivítali i zástupci samosprávy Jihomoravského kraje a obcí na plánované trase D43, Ředitelství silnic a dálnic ČR a občanských aktivit. Nicméně stále není dobojováno. Žalobci, kteří ZÚR v létě 2017 napadli, teď zvažují kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Úsek D43 Kuřim - Brno D1 je zatím připravován v několika variantách a není rozhodnuto, která z těchto variant se bude stavět. „Jedná se o varianty trasování buď tzv. Bysterskou nebo Bityšskou brázdou. Taktéž se posuzuje v jaké kategorii komunikace by se mělo projektovat, tedy zda se bude jednat o dálnici nebo silnici I. třídy.

Kromě D43 byly na shromáždění diskutovány i možnosti řešení současných problémů na silnici I/43. Tématem jednání byly i konkrétní lokální opravy této komunikace, včetně havarijního stavu mostu u Černé Hory. Ze strany přítomných zástupců Jihomoravského kraje bylo konstatováno, že oprava tohoto mostu proběhne ještě letos a most bude ke konci roku předán do užívání. Během prací na tomto mostě se nepočítá s odklonem nákladní dopravy.

Ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy Luděk Sosna ve svém vystoupení pozitivně zmínil mou aktivitu při koncipování a projednávání poslaneckého návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Novelizace tohoto zákona je naprosto zásadní a netajím se tím, že mám velkou radost. Dokázal jsem pro tento návrh získat podporu všech parlamentních stran, což je skutečně unikátní situace, která se stává zřídkakdy. Nejdiskutovanější částí novely byl institut tzv. předběžné držby. Jedná se o zásadní změnu oproti fungování dosavadní praxe. Nedokončené majetkoprávní vypořádání nebude již nutnou podmínkou pro podání žádosti k povolení liniové dopravní stavby. Jestliže se nepodaří od majitele vykoupit pozemek a nastane fáze vyvlastňování, investor díky tomuto nástroji nebude muset čekat na výsledek vyvlastňovacího řízení a bude smět zahájit práce na dotčených pozemcích. Zjednodušeně řečeno to znamená, že vlastník pozemku bude mít povinnost strpět přípravné práce na svém pozemku. Díky tomu opět dojde k urychlení plánování a potažmo celé výstavby dopravní infrastruktury v Česku.