Připravujeme změnu, která zvýší bezpečnost na železničních přejezdech!

Sněmovní podvýbor pro dopravu se nedávno zabýval problémem zabezpečení železničních přejezdů a vývojem dopravních nehod, kterých v posledních letech přibývá. V rámci jednání vystoupili zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Drážního úřadu, Dopravní policie a Drážní inspekce. Na základě diskuze a podnětů z jednání podvýboru vznikl plán v podobě poslaneckého pozměňovacího návrhu, který by mohl být schválen v blízké době a změny by se měly projevit v praxi prakticky okamžitě.

 

SŽDC v současnosti provozuje celkem 7 856 přejezdů. V průměru se jedná o 1 železniční přejezd na 1,2 km trati. Jejich údržba je velmi nákladná a není tak logicky možné na všech železničních přejezdech zajistit maximální možnou bezpečnost. Jedním z možných řešení je tak snížení jejich počtu.

Současná legislativa je v tomto ohledu poměrně přísná. Účastníkem řízení o povolení zrušení přejezdu je vlastník pozemní komunikace, vlastník dráhy a obec, na jejímž území se rušený přejezd nachází. Pokud jeden z účastníku řízení nesouhlasí se zrušením daného přejezdu, je téměř nemožné s tím cokoliv udělat.

V letošním roce na železnici zbytečně zemřelo už 28 osob a vznikla škoda přesahující 123 milionů korun. Závěry šetření nehod na železničních přejezdech naznačují, že největší podíl na jejich vzniku je způsoben nepozorností a porušováním pravidel silničního provozu (rychlost, nerespektování signalizace atd.) Bezpečnost pro mě vždy byla a bude na prvním místě. Osobně proto souhlasím s tím, aby SŽDC měla silnější pozici a mohla redukovat počet nebezpečných přejezdů.

Problém v podobě přísně nastaveného procesu rušení železničních přejezdů by se brzy mohl dočkat řešení v podobě úpravy stávající legislativy. Společně s kolegy v čele s kolegy jsme se dnes dohodli, že chceme co nejrychleji iniciovat změny, které zásadně zjednoduší podmínky ke zrušení sporadicky využívaných přejezdů. Tento podnět vzešel od kolegyně Zuzany Ožanové (ANO 2011) a osobně se rád k této iniciativě přidám. Potvrzuji, že podáme poslanecký pozměňovací návrh do novely zákona 13/1997 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který se bude v příštím týdnu projednávat v Poslanecké sněmovně. Změny bychom se tak měli dočkat skutečně velmi rychle.

 Pozn. podvýbor se konal 17. října 2019.