Přípravy na lávku jsou v plném proudu

V pátek 30. září 2016 proběhlo důležité pracovní jednání mezi zástupci města Pardubice a Správy železniční dopravní cesty. Smyslem schůzky bylo sladění opravy pardubického železničního uzlu společně s výstavbou nadzemní lávky, která bude spojovat přednádraží se sídlištěm Dukla. Inicátory této aktivity jsem byl já společně s primátorem Martinem Charvátem.

Rada města Pardubice na konci srpna vysoutěžila projektanta lávky ve všech stupních projektové dokumentace. Stala se jím společnost PRODIN, s.r.o. Vzhledem k tomu, že SŽDC paralelně pracuje na projektu celkové rekonstrukce pardubického železničního uzlu, rozhodli jsme se oba partnery přivést k jednomu stolu. Pohybujeme se ve velmi složitém prostředí hlavního železničního koridoru. Projekty se nesmí navzájem komplikovat. Naopak máme ambici, aby se stavba lávky pro pěší stala nedílnou součástí celkového projektu rekonstrukce železničního uzlu a aby obě stavební díla proběhla v jednom termínu.

Výsledkem páteční pracovní schůzky projektantů s vedením města byly odpovědi na konkrétní otázky. Všichni přítomní se shodli, že lávka musí být navržena tak, aby propojila pokud možno všechna nástupiště. Martin Charvát doplnil, že lávka by měla začínat na úrovni perónu 1A (naproti občerstvení McDonald‘s) a končit v ulici K Vápence. Město zajistí pozemkovou přípravu na obou koncích lávky a pro SŽDC odpracuje projektovou dokumentaci ve všech stupních. Kvůli zimní údržbě navrhujeme jednoduché provzdušněné zastřešení a určitě budeme chtít plnohodnotné bezbariérové řešení.

Zásadní otázkou je také financování lávky. V původních projektech se počítalo s tím, že SŽDC vybuduje za evropské peníze tunel, resp. prodloužení stávajících podchodů. Z analýzy Ministerstva dopravy však vyplynulo, že taková stavba by byla příliš drahá, provozně složitá a hlavně nebezpečná v nočních hodinách. Aktuální dohoda mezi městem, ministerstvem a SŽDC počítá s tím, že lávka defacto nahradí poslední část tunelu. Díky tomu ji bude možné financovat z prostředků evropských fondů.

Další možností je spolufinancování ze zdrojů SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury). V letošním roce jsme totiž díky mému pozměňovacímu návrhu ve Sněmovně rozšířili možnosti proplácení. SFDI může nově poskytovat státní prostředky přímo obcím a to na křížení místní infrastruktury s tou nadřazenou.Chystaná lávka nad hlavním železničním koridorem je přímo učebnicovým příkladem takového projektu.

Současné vedení magistrátu pracuje na projektu lávky přes nádraží uvážlivě. Výše uvedené pracovní setkání je důkazem, že přípravy projektu jsou v plném proudu a účastní se jich všechny dotčené subjekty. Díky tomu je možné vyvrátit některé polopravdy a nepřesnosti, které se v posledních dnech objevily v médiích v rámci předvolební kampaně do krajských voleb.