Přípravy VRTek neprobíhají „jenom na papíře“, ale už i přímo v terénu!

Narovinu. Jestli patříte mezi ty, kteří pochybují o tom, že Česko to s vysokorychlostními tratěmi myslí smrtelně vážně, raději tenhle článek nečtěte. Nemuselo by se Vám udělat dobře. Pokud se Vás to ale netýká, tak tu mám jednu další ze skvělých zpráv v posledních týdnech. Geodeti mapují území pro vysokorychlostní trať z Prahy-Běchovic do Poříčan! Ano, čtete správně. Práce na přípravách rychlovlaků nabírají na tempu a přesunuly se už i přímo do terénu!

Pracovníci firem, se kterými Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvy na provedení geodetických zaměření terénu, se již pohybují na území mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána), Modřicemi a Šakvicemi (VRT Jižní Morava) a od konce září také mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí). Vytvářejí tak geodetické a mapové podklady až pro 130 kilometrů nových tratí.

Zaměřování v terénu bude probíhat několik měsíců a skončit by mělo s příchodem zimy. Musíme podrobně zmapovat a zaměřit v pásu širokém několik stovek metrů současný stav terénu, existující objekty, zeleň nebo komunikace, které územím prochází. Bez tohoto kroku se totiž neobejdeme v další fázi projektování a příprav budoucích tratí. Přitom nezapomínejme, že zahájení výstavby vysokorychlostního úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan, který má být první etapou VRT Praha – Brno, se předpokládá v roce 2025.

A když už mluvíme o přípravách, musím „vyseknout“ poklonu kolegům ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v čele s generálním ředitelem Jiřím Svobodou.  SŽDC jako oprávněný investor podal návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a současně na související změnu Územního plánu hlavního města Prahy.

Tyto klíčové a strategické dokumenty mají vymezit a upřesnit návrhový koridor pro stavbu pilotního úseku VRT Polabí na území metropole, a to včetně vymezení stavby jako veřejně prospěšné. Koridor by tak měl navazovat na již vymezený na území Středočeského kraje a je základním předpokladem pro získání územního rozhodnutí.

Co říci závěrem? Mám ohromnou radost, že myšlenky se začaly měnit v činy a jsem rád, že Vy, občané, to vnímáte. Začalo se nám hromadit spousta dotazů směrem k vysokorychlostním tratím. SŽDC proto zřídila e-mailovou adresu vrt@szdc.cz, kam můžete směřovat jakékoli dotazy ohledně aktuální situace v přípravě VRT.