Průjezd u pardubického přednádraží se mírně zlepší

Nedávno jsem projížděl pardubickým přednádražím. Byl všední den dopoledne a rozhodně ne žádná dopravní špička. A přesto zde byla dlouhá kolona aut. Hned jsem proto zašel na dopravní komisi magistrátu, která jediná s tím může něco udělat. Našli jsme kompromisní řešení v podobě přeprogramování semaforů. Tranzitní průjezd dostal větší prioritu a díky tomu se zlepší průjezdnost. Nicméně nečekejme zázraky. Dokud nebude SV obchvat, situaci nelze výrazněji zlepšit.

Je potřeba přiznat, že doprava v této části Pardubic je skutečně katastrofa. Nicméně společně s kolegy z DPMP a policií se snažíme dělat maximum. Setkal jsem se s vedoucím odboru pardubické dopravy Vladimírem Bakajsou. Ten mě ujistil, že špatnou situaci vnímá a dělá vše pro její zlepšení. Už minulý týden pozval na místo dodavatele systému firmu Eltodo.

Jejich technik analyzuje dopravu v této části města, a to jak v dopravní špičce, tak i mimo ni. Na základě zjištěných dat se vytvoří nový signalizační plán. Na základě našich požadavků z dopravní komise se provede drobná úpravu. Dojde ke snížení priority pro terminál (cca o 20%) a naopak zvýšení priority pro tranzit ve směru od Parama do města a zpět.

Podle prvních výstupů z dispečinku, v pátek večer ve špičce, to zafungovalo. Od Polabin sice doprava stála více, ale zmíněný tranzit byl slušně průjezdný. Vím, že tahle změna situaci neřeší. Samozřejmě je to „umění možného“. Dokud nebudou obchvaty (alespoň ten severovýchodní), tak jen zmírňujeme následky. Ale zdá se, že poslední úprava začíná fungovat a průjezd je alespoň o něco lepší. Určité zlepšení přinese i zprovoznění D35. Městu se totiž vyhne kamionová doprava, která míří směrem na východ naše kraje přes Časy.

Uvidíme, co přeladění semaforů u nádraží přinese. Zatím je brzo na hodnocení, počkejme alespoň měsíc. Rád bych ale slyšel Váš názor! Jezdíte tamtudy? Všimli jste si změny? Je to lepší? Dejte mi, prosím vědět. Informace rád předám dál. Nicméně prosím o trpělivost – jak jsem řekl. Všechno je „něco za něco“. Když pustíme více tranzit, zpomalíme zase příjezd od Polabin.

Pardubické dopravě velmi uleví budoucí severovýchodní obchvat. Mluvil jsme kvůli tomu i s ředitelem pardubického ŘSD Vebrem. Ten mi slíbil, že ve výkupech bude aktivní a nebude zdržovat. Zároveň je ŘSD připraveno i na spekulanty, kteří se snaží hnát jejich cenu nahoru. Pokud tomu tak skutečně bude, ŘSD nebude váhat zahájit hned na jař vyvlastňovací proces. Jakmile budeme mít pozemky, můžeme se posunout ke stavebnímu povolení. Vydržte prosím, vím, že horizont tří let není veselý, ale udělám maximum pro to, aby vše dobře dopadlo!