Průlomový moment. Správa železnic vypsala tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro první úsek vysokorychlostní trati

Správa železnic nedávno zveřejnila zadávací řízení na zpracování dokumentace  pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha - Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). Jedná se tak o další krok k získání stavebního povolení.

Přípravy vysokorychlostních železnic jsou v plném proudu. V posledních letech se nám daří snižovat „časové manko“, které způsobili naši političtí předchůdci svou nečinností a absolutním nezájmem o vysokorychlostní vlaky. Jako místopředseda správní rady Správy železnic mám z toho radost a pečlivě sleduji pokroky, které se dějí každým dnem. V Česku už snad není nikdo, kdo by pochyboval o tom, že to s vysokorychlostními železnicemi myslíme skutečně vážně.

Nebál bych se říct, že vypsání tendru na zhotovitele dokumentace je skutečným „milníkem“. Úsek VRT Praha – Brno je totiž vůbec prvním úsekem, který se do této fáze přípravy dostal. Vstupujeme tak do nové etapy příprav. Vím, že ne každý zná detailně plánované úseky.  Pro informaci proto uvádím, že se jedná o úsek začínající v železniční stanici Praha - Běchovice a končící zapojením do stávajících tratí Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk - město.

Zpátky ale k veřejné soutěži. Správa železnic nastavila podmínky veřejné zakázky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám realizace prvního úseku VRT v České republice. V loňském roce k tomu dokonce proběhla předběžná tržní konzultace, které se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. Správa železnic si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případná potřeba využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již Správa železnic pro VRT Polabí požádala.

Jsem rád, že výběr zpracovatele dokumentace bude probíhat na základě metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Díky tomu se vyvarujeme případům, kdy v tendru zvítězil dodavatel, který sice nabídl nejnižší cenu, ale bohužel výsledek nebyl dostatečně kvalitní. Tato metoda staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu, což je velmi důležité.

Firma, která zvítězí ve veřejné soutěži, bude mít od podpisu 16 měsíců na zpracování dokumentace. Tato doba může být prodloužena v závislosti na případném využití opčního plnění. Předpokládáme, že celková cena by neměla přesáhnout 240,5 milionů korun, a to včetně využití veškerého možného opčního plnění.