Režijní jízdné, přetížená dráha nebo platnost jízdních řádů. I o tom je novela zákona o drahách

V Poslanecké sněmovně jsme tento týden řešili novelu zákona o dráhách, které jsem nejen zpravodajem, ale i autorem několika pozměňovacích návrhů. Ten v současné podobě nereflektuje aktuální stav v drážní oblasti a navíc místy postrádá prvky vynutitelnosti.

V současné době je elektrická energie dodávána do trakčního vedení akciovou společností České dráhy. Systém však nezohledňuje levnější zpoplatnění v nočních hodinách, ani nepřihlíží k výkonu lokomotivy nebo četnosti zastávek u příměstských jednotek. Osobně si myslím, že zvolená cesta není správná. Navíc tímto způsobem dochází k diskriminaci nákladní dopravy oproti jiným druhům přepravy.

Z tohoto důvodu jsem vystoupil s pozměňovacím návrhem, který právě četnost zastávek a rychlosti vlakových souprav zohledňuje. Trakční energie totiž představuje velmi výraznou položku pro dopravce (zhruba 20% celkových nákladů). Tímto lze zvýšit konkurenceschopnost železniční dopravy vůči silniční dopravě, což by v konečném důsledku mělo vést k navýšení objemu přepravy na železnicích.

Tento problém do jisté míry souvisí s dalším palčivým problémem českých železnic a to s přetížením dráhy. Přestože dlouhodobě narůstá objem přepravy železniční dopravy, nedochází k adekvátnímu zvyšovaní železniční kapacity. Tu v současnosti maximálně využíváme hlavně na koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jako řešení se zde nabízí vybudování paralelního koridoru. Nicméně to je řešení spíše do budoucna než nyní. Proto osobně navrhuji prioritizaci vlaků s maximální užitnou délkou, tak aby delší vlaky byly upřednostňovány.

Díky tomuto ustanovení bychom vyvinuli tlak na lepší využití průjezdných slotů. Vždyť například v době největších výluk na koridoru Praha – Česká Třebová se sloučily i vlaky LEO Express a Regio Jet. Takto se na trať dostanou veškeré spoje osobní a nákladní dopravy a bude dosaženo optimalizace infrastruktury. Zároveň to povede k maximalizaci tržeb pro SŽDC.

Návrh zákona rovněž obsahuje ustanovení, které říká, že ke změně jízdního řádu dochází druhou sobotu v prosinci a v červnu. Nicméně takováto vágní formulace může v praxi vzbuzovat pochybnosti o tom, zda je nový jízdní řád platný už od soboty nebo až od neděle. Jedná se skutečně o drobnost, která může způsobovat komplikace a proto navrhuji konkretizovat ustanovení tak, že jízdní řád nabývá platnosti druhou sobotu v prosinci/červnu o půlnoci. Tím dojde k vyjasnění a předejmeme zbytečným problémům.

Další věc, kterou by měla podle mého názoru současná novela zákona vyřešit, je vedení odděleného účetnictví. Všichni dopravci dnes mají tuto povinnost, přesto tak často nečiní. Neexistuje totiž žádná sankce. Dopravci tak obcházejí zákaz převodu prostředků z veřejných rozpočtů na dotaci jiných činností. Proto navrhuji, aby tato povinnost byla vynutitelná v souladu s evropským právem.

Na závěr bych rád dodal několik slov k mému pozměňovacímu návrhu na zrušení režijního jízdného. Nedávno o něm proběhla českou společností poměrně ostrá diskuze. Jsem rád, že jsem toto dlouho neřešené a opomíjené téma otevřel, jak na hospodářském výboru, tak i na půdě samotné Poslanecké sněmovny. V současné době se celá věc má tak, že návrh zatím poslanci nepodpořili a nemá politickou podporu koaličních partnerů, ani ministerstva dopravy. Přesto otevření této otázky osobně považuji za velký úspěch. Jak ČSSD, tak i šéf odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša nepřímo připustili, že režijní jízdné je do budoucna neudržitelné. Osobně v této otázce nepolevím a budu chtít o tomto citlivém tématu chtít jednat v dohledné době. Rád na tomto místě slíbím, že chci téma vyřešit během léta a na podzim přijít s konkrétním návrhem řešení!