Rok 2018 ve znamení výzev vysokorychlostních tratí

Sotva jsme vstoupili do nového roku a už je před námi celá řada nových výzev. Jednou z nich je i téma rozvoje a výstavby vysokorychlostních tratí v Česku. Minulý rok byl z tohoto pohledu velmi úspěšný až zlomový. Vždyť Sněmovna přijala v březnu můj návrh na revoluční usnesení k urychlení a skutečnému zahájení výstavby rychlé železnice. Vláda potom na uvedené usnesení reagovala pozitivně a jednotlivé kroky se staly skutečností.

Lidé, kteří dlouhodobě sledují vývoj v oblasti českých vysokorychlostních tratí, museli v loňském roce skutečně zírat. Dosud totiž nebylo zvykem, že by se sliby začaly skutečně plnit. Rok 2017 byl z tohoto pohledu úspěšný a můžu Vám slíbit, že v tom letošním tomu nebude jinak.

Minulý rok Ministerstvo dopravy uzavřelo smlouvu s odborníkem na vysokorychlostní železnice, kterého jsem do ČR společně s dalšími odborníky přivedl. Jedná se o profesora Andrew McNaughtona, který je technickým ředitelem britského projektu Highspeed 2 a také strategickým poradcem britské a australské vlády. Další novinko je skutečnost, že na SŽDC ustavili přípravný tým, který se věnuje pouze VRT. Tým je složen ze sedmi specialistů, kteří se specializují jen a pouze na rychlá spojení.

Navíc se Česko dohodlo s Německem na trati do Drážďan. V tomto směru už máme vzájemně odsouhlasenou trasu železnice a probíhá tvorba úvodního materiálu celé stavby: tzv. studie proveditelnosti. Další dobrou zprávou je, že vláda na základě podnětu ze Sněmovny dokončila klíčový materiál „Strategie výstavby rychlých spojení v ČR“ a přijala ho. Zjednodušeně řečeno, jedná se o jízdní řád, který říká, jak, kudy a proč budeme stavět.

Právě proto jsem se hned na začátku ledna sešel s šéfem strategie SŽDC panem Radkem Čechem. Shodli jsme se na tom, že „vagón byl odbržděn a rozjel se“. Ale to je málo. Tempo je zatím pomalé a musíme zrychlit. Proto jsme si dali plány a úkoly na letošní rok. Zajímá Vás, co nás čeká a jaké jsou dvě nejbližší překážky, které musíme zdolat?

Rychlejší výstavbu VRT nyní brzdí dvě věci. Problematické rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v soutěžích na dodavatele studií proveditelnosti a těžkopádná legislativa, která ovlivňuje tvorbu územních plánů a následné výkupy pozemků pro tratě.O co tedy jde a co v tom můžeme udělat? Za prvé, naprosto klíčovým materiálem pro všechny budoucí kroky ve výstavbě je úvodní Studie proveditelnosti na páteřní trasu Praha – Brno. Je zcela zásadní. Podle ní budeme znát trasu přes Vysočinu, směr výjezdu z Prahy a taky zapojení VRT do uzlu Brno. Právě kvůli té důležitosti a nutnosti precizní práce a přípravy musí SŽDC klást vysoké nároky na dodavatele a mít v soutěži opravdu přísná pravidla.

Bohužel u ÚOHS si stěžoval neúspěšný uchazeč, který nevyhrál. To by samo o sobě nebyl problém. Nicméně ÚOHS místo toho, aby posoudil oprávněnost námitky zrušil raději celou soutěž. Respektuji to, vždyť na to má ze zákona právo. Problém je ale v tom, že SŽDC si za svou přísností stojí (a já s nimi souhlasím) a chce věc dořešit u rozkladové komise. Věc se táhne již dva měsíce a úřad nekoná. Dosud žádnou komisi nesvolal a evidentně nemá „tah na branku“ v tom, aby věc férově a otevřeně dořešil. To považuji u takto strategického kroku, který má význam pro celou ČR za neodpovědný přístup. Proto budu v rámci svých možností apelovat na úřad, aby zrychlil svoje konání.

Nyní je klíčové, abychom co nejdříve soutěž na dodavatele Studie proveditelnosti dokončili a vybrali jsme vhodné odborníky, kteří by mohli celý materiál připravit. Už teď víme, že bude velmi rozsáhlý a detailní. Předpokládá se, že jeho tvorba zabere skoro dva roky.

Další těžiště problémů spočívá v tom, že stávající zákony nám stále neumožňují rychlou a efektivní přípravu. Pokud se v budoucí trase VRT najdou její odpůrci (hlavně ti z principu), budou moci stavbu blokovat roky. Nechci dávat státu do rukou těžkopádné zbraně, pomocí kterých úředníci omezí svobodu jednotlivců a majitelů, ale musíme si férově říct, kde je veřejný zájem a prospěch celé ČR vyšší.

Upřímně přiznávám, že jsme měli toto prosadit už v předchozím volebním období. Nyní jsme tedy okamžitě rozjeli debatu s dopravními experty z ostatních stran (ZDE) a chceme co nejrychleji najít politickou shodu. Cílem musí být možnost vytipovat strategické stavby ČR (a VRT mezi ně patří) a dát jim možnost jakéhosi „zrychleného stavebního řízení“. Rychle se vypořádat s územními plány krajů i obcí, férově vyplatit majitele pozemků a pokud se někdo bude soudit, tak mu sice dát možnost, ale zároveň neblokovat tím zahájení stavby. Teprve pak můžeme rychle najít kvalitního a spolehlivého dodavatele stavby a začít stavět. Osobně se netajím tím, že nechci někoho ze zahraničí, kdo podstřelí cenu a pak ze stavby uteče.

Pokud shodu najdeme, platí můj termín, že do roku 2025 bychom tu mohli mít v provozu první kilometry VRT. Proto nám držte palce!