Rozpočet SFDI bude navýšen o čtyři miliardy

Minulý týden jsme měli jednání Hospodářského výboru. Jedním z bodů programu byl i rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého se například financuje oprava silnic nebo výstavba dálnic v Česku. Návrh výše rozpočtu počítá s 72,5 miliardy korun. Tvrdím, že tato částka je v době hospodářského růstu málo. Navrhl jsem proto navýšení o 4 miliardy korun a pokusil se své kolegy přesvědčit o správnosti tohoto rozhodnutí.

Výše rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je velmi důležitá. Z těchto prostředků se totiž financují například opravy, údržba a správa sítě nebo výstavba nových silnic a dálnic. Návrh rozpočtu na rok 2018 je vyrovnaný. Nepočítáme, že by SFDI musel přijmout například úvěr na financování investičních akcí.

Všichni víme, že proces přípravy dopravních staveb je velmi náročný, zdlouhavý a složitě předvídatelný. I proto je rozpočet sestaven tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí. Osobně se chci vyvarovat případům, kdy budeme mít hotový projekt a vysoutěženého dodavatele, nicméně nebudeme moci stavět, protože prostě nebudeme mít finance. I na tohle musí pamatovat připravený rozpočet.

Z tohoto důvodu byly do rozpočtu u státních investorů ŘSD a SŽDC nově zřízeny globální položky, ve kterých jsou připraveny peníze pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí (od srpna 2017). Může se totiž stát, že díky urychlení příprav některých akcí vznikne vyšší potřeba financování, než se kterou se počítá v rozpočtu SFDI. Mohlo by se tak stát, že SFDI nebude mít disponibilní prostředky.

Osobně jsem se setkal s ředitelem SFDI Zbyňkem Hořelicou a osobně jsem s ním probíral návrh rozpočtu. Rozpočet pro rok 2018 je složen z 53,8 mld. Kč národních zdrojů a z prostředků EU ve výši 18,7 mld. Kč. Celková výše rozpočtu je tak 72,5 mld. Kč. Rozpočet národních zdrojů ve výši 53,8 mld. Kč umožňuje financovat uvedené požadavky v dostatečném rozsahu s výjimkou nově zahajovaných akcí, které budou financovány v omezeném rozsahu.

V průběhu podzimu 2017 totiž bylo průběžně nutné podepisovat smlouvy se zhotoviteli na zahajování nových soutěžených akcí. Ty ovšem mají dopad na rozpočet i do dalších let. Z tohoto důvodu jsem se obrátil na kolegy poslance a požádal je, aby schválili doprovodné usnesení Hospodářského výboru, kterým vládě doporučí navýšit rozpočet SFDI alespoň o částku 4 miliardy korun z národních zdrojů. Pokud k tomu totiž nedojde, bude nutné vydat pokyn investorům k zrušení výběrových řízení.

V průběhu roku 2018 předpokládám, že SFDI uzavře další smlouvy na realizaci připravovaných akcí. Z těchto uzavřených smluv vzniknou závazky do budoucích let. Je potřeba mít na paměti, že budeme muset v příštích letech rovněž počítat s navýšením rozpočtu v řádu desítek miliard Kč. Důvodem totiž je, že v horizontu let 2019, resp. 2020 postupně dočerpáme prostředky z OPD II.

Pokud nedojde k odpovídajícímu navýšení zdrojů rozpočtu SFDI, nebude možné zahajovat a soutěžit nové investiční akce většího rozsahu. S ohledem na tuto skutečnost musíme hledat nové způsoby financování. Jedním z nich může být například realizace akcí formou PPP, o které jsem vás informoval ZDE. V listopadu jsem se rovněž vydal do Lucemburku, kde jsem se setkal se zástupci EIB a možnostech získání levných půjček ZDE.
Věřím, že společně s kolegy nalezneme nové způsoby, kterými budeme financovat další výstavbu dopravní infrastruktury v Česku. První vlaštovkou je jednoznačné schválení doprovodného usnesení HV, které jsem inicioval a díky kterému získá SFDI navíc další 4 miliardy korun. Jsem rád, že nové složení výboru podpořilo českou dopravu. Myslím si, že v tomto máme všichni stejný cíl bez ohledu na politický dres a mám z toho radost.