Rozpočet SFDI v letošním roce přesáhne „magickou“ hranici 100 miliard korun!

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude díky navýšenému rozpočtu v letošním roce financovat projekty za více než 106 miliard korun. Vyplývá to ze zpracovaných materiálů Ministerstva dopravy, které zahrnulo nespotřebované výdaje z předchozích období. Původní suma 87 miliard tak bude navýšena o téměř 20 miliard korun.

V současné situaci je o dobré zprávy tak trochu nouze. O to větší radost mám proto z této. Ať už jste řidiči nebo pouze občas jezdíte vlakem, změna se přímo dotkne i Vás. Z rozpočtu SFDI se totiž financují téměř všechny dopravní projekty v naší zemi. Ať už mluvíme o nových dálnicích, železnicích nebo například o projektech souvisejících s vodní infrastrukturou (v našem kraji například splavnění Přelouče). Nehrozí tak situace, jaké jsme byli svědky v minulosti, kdy se kvůli chybějícím zdrojům odkládal jeden projekt za druhým.

Není od věci připomenout, že původní rozpočet SFDI pro rok 2020 jsme schválili s výdaji v celkové výši 87,347 mld. Kč. Už tehdy jsem upozorňoval, že tuto částku musíme navýšit. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správa železnic (dříve SŽDC) v lednu přezkoumaly své aktuální potřeby pro letošní rok a je jasné, že dokončí přípravy několika projektů. A byla by škoda, pokud bychom nezačali stavět okamžitě. ŘSD požádalo o navýšení rozpočtu o cca 7,2 mld. Kč (z toho cca 4,7 mld. Kč na neinvestice) a Správa železnic o cca 4,5 mld. Kč (z toho 3,5 mld. Kč na neinvestice).  

Na pokrytí těchto požadavků byly použity jednak aktuálně disponibilní zdroje rozpočtu, jednak budoucí příjmy z provedení refundací u projektů OPD a jednak, tzv. souvztažné navýšení příjmů a výdajů. Souvztažné navýšení se týká zdroje na předfinancování OPD, kde je dohoda s ministerstvem financí (MF), že SFDI může zesmluvnit částku vyšší, než je aktuálně k dispozici dle rozhodnutí o dotaci a MF provede následně navýšení v návaznosti na reálné čerpání v průběhu roku.

Aktuální rozpočet po úpravách činní 102,888 mld. Kč. Tato částka bude dále navýšena po provedení refundací – u Správy železnic o částku 1,1 mld. Kč a u ŘSD o 0,81 mld. Kč. Rozpočet bude dále navýšen o převody rozpočtů akcí, jejichž rozpočet nebyl v roce 2019 vyčerpán a u nichž nadále trvá potřeba financování v roce letošním. Maximální předpokládaná výše převodů činí cca 1,567 mld. Kč. Konečná výše převodů bude známa na počátku dubna 2020, protože příjemci mají možnost požádat o převod nejpozději do 31. 3. 2020. Upravený rozpočet tak dosáhne výše cca 106,4 mld. Kč (viz tabulka č. 1).

Co říci závěrem? Všichni víme, že kvůli negativním ekonomickým dopadům epidemie COVID19 na státní rozpočet se může situace změnit. Navíc nevíme, zda vůbec budou stavební firmy schopné projekty kapacitně pokrýt. Věřím ale, že dopad opatření v souvislosti se zabráněním šíření nákazy nebude tak dramatický. Mohu Vás ujistit, že jako zástupce státu budu prosazovat, abychom právě investicemi rozhýbali ekonomiku a pomohli tak co nejrychleji napravit vzniklé škody.