Rozšíření křižovatky u Globusu začne příští rok

V minulém týdnu jsem svolal další koordinační jednání mezi zástupci města Pardubice a pardubickou pobočkou ŘSD. Stěžejními tématy byl severovýchodní obchvat Pardubic a rozšíření stávající křižovatky u obchodního domu Globusu. Právě zde má v budoucnu vzniknout napojení na SV obchvat Pardubic. Ředitel Bohumil Vebr nás s kolegy informoval, v jakém stavu a fázi jsou jednotlivé stavební projekty.

Křižovatka u Globusu patří mezi nejfrekventovanější místa v Pardubicích a často zde vznikají dlouhé kolony – především na sjezdu od Hradce Králové. Z tohoto důvodu nás všechny potěší první z výstupů schůzky: přípravy na rozšíření křižovatky jsou v plném proudu a příští rok bychom mohli začít stavět. Nicméně existuje zde jedno velké ALE.

V plánované trase stavby se totiž vyskytuje přeložka horkovodu. Tento fakt s sebou přináší jistá omezení. Při výstavbě horkovodů a podobných zařízení jsou totiž stanoveny přísné stavební termíny, do kdy je zde možné vykonávat práce. Pokud by stavebníci nestihli přeložku vybudovat včas, muselo by se počkat až do jara 2018.

SV obchvat představuje dlouhodobě jednu ze stavebních priorit Pardubic, díky které by se mělo ulevit všem motoristům. A právě proto zde musím vyjádřit určité znepokojení nad postupem výkupů pozemků.Při našem posledním setkání jsem totiž byl ze strany ŘSD ujištěn o tom, že výkupy poběží už od poloviny letošního roku. Bohužel se tak nestalo a ŘSD začíná s výkupy teprve až nyní. Věřím, že takové zpoždění nebude pro zahájení stavby zásadní a že pracovníci silniční správy ho doženou. V příštím roce totiž bude probíhat (paralelně s výkupy pozemků) posuzování vlivu a dopadu stavby na životní prostředí (EIA), které ze zákona trvá rok. Můžeme také připomenout, že díky novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury platí pro výkupy pozemků osminásobek odhadní ceny. Díky tomu v praxi prakticky nedochází k problémům s nárokováním vyšších cen ze strany majitelů.

I proto pevně věřím, že slib o zahájení stavby severovýchodního obchvatu Pardubic bude ze strany ŘSD dodržen a že výstavba začne v první polovině roku 2018.

Co se týče jihovýchodního obchvatu Pardubic, tak přípravy nejsou v tak pokročilé fázi, jako je tomu u SV obchvatu. Dosud nebylo rozhodnuto, zda bude stavěn v kategorii silnice I. třídy (v tom případě by byl vlastníkem stát.) nebo II. třídy (vlastníkem by byl Pardubický kraj.).

Jsem rád, že z pohledu ŘSD to ničemu nebrání, aby dále pracovalo na projektování stavby. Platí dohoda, že nezávisle na finálním rozhodnutí se o projekt postará ŘSD – a případně ho později předá kraji. Je to skvělá zpráva, za kterou si ŘSD zaslouží uznání.

V souvislosti s JV obchvatem je potřeba rovněž zdůraznit fakt, že se jedná i o prioritu státu, protože bez něj bude jen těžko probíhat rozvoj společnosti Foxconn, jak bylo garantováno i Memorandem mezi firmou a Vládou ČR.