ŘSD získá další potřebné pozemky pro D35

Je to už bez mála půl roku, co uběhlo od jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci obce Časy. Obě strany jsem přivedl k jednomu stolu, abychom vyřešili problém s prodejem zablokovaných pozemků pro D35. Díky tomu vznikla dohoda o podepsání smluv. Mám velkou radost, že se celý proces postupně uzavírá. Potřebné pozemky pro D35 budou již v brzy ve vlastnictví ŘSD. Jsem rád, že i já jsem přispěl k tomuto výsledku.

Objektivně musím říct, že ŘSD odvádí v procesu výkupu pozemků dobrou práci a to i díky novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, které jsem autorem. Bohužel v terénu se občas setkávám i s výtkami vůči procesním chybám ze strany ŘSD. Často se jedná o chyby ve smlouvách nebo v zanesení pozemků do katastru. Pro ŘSD mám jisté pochopení, protože majitelů je skutečně hodně. Jen na prvních dvou úsecích D35 jich bylo téměř 1 400. Nicméně budu se zasazovat o to, aby pardubická správa ŘSD přistupovala ke každému s trpělivostí a individuálně. Mnohdy se totiž jedná o pozemky představující rodinný majetek.

Zastupitelstvo obce Časy odsouhlasilo prodej potřebných pozemků již v loňském roce, nicméně k převodu pozemků o celkové rozloze téměř 17 tisíc stále metrů čtverečných nedošlo. Převod v současnosti naráží na zástavní právo k těmto pozemků. To by ovšem počátkem května mělo zmizet. Nic už by tak nemělo bránit tomu, aby zde v budoucnu vznikla velká mimoúrovňová křižovatka a přiléhající přivaděče.

Vedle obecních pozemků se ŘSD musí vypořádat i s pozemky, které vlastní starosta obce Časy a firma Ojgar. Dlouho to vypadalo, že pozemky společnosti Ojgar budou vyvlastněny. Naštěstí se obě strany před několika dny domluvily a uzavřely kupní smlouvu, proto bude vyvlastňovací řízení zastaveno. Dlouho očekávaná dálnice D35 tak dostává stále reálnější podobu. V současné době již startují přípravy na stavbu jejích prvních dvou úseků. ŘSD zveřejnilo ve věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení stavební zakázky na tyto dvě části nové dálnice: úseky Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov.

Je však férové přiznat, že výstavba nezačne dříve než na přelomu let 2017 - 2018. Je totiž smutnou pravdou, že nás brzdí nový proces EIA (jedná se o žádost Evropské komise o nové posouzení vlivu staveb na životní prostředí). Z tohoto důvodu nejsou drobná zdržení s přípravou smluv až takovým problémem, protože se jedná rámcově o jednotky týdnů. Důležité jsou ale další kroky přípravy výstavby D35.

Už od března probíhají na prvních dvou úsecích tzv. biologické průzkumy, které jsou nezbytné pro inovované stanovisko EIA. Ty musí probíhat celý rok, protože zahrnují všechna roční období. Paralelně s tím ŘSD dokončuje přípravy na archeologický průzkum. Místy už můžeme vidět v terénu kolíky.

Zhotovitel průzkumu bude předmětem veřejné soutěže na dodavatele těchto prací. V průběhu zpracování EIA bude finálně dokončena i projektová dokumentace pro stavební povolení. Ta je velmi důležitá, protože bude podkladem pro i tendr na dodavatele stavby. Bohužel osobně neumím odhadnout, jak dlouho bude nová EIA trvat. Věřím, že se vše dořeší během roku 2017.